Na het sluiten van de associatieverdragen zijn IJsland en Noorwegen de eerste associatielanden binnen Horizon Europe. Door deze verdragen kan er onder andere intensiever samen worden gewerkt om problemen in het Noordpoolgebied aan te pakken. De Commissie stelt dat er de komende tijd nog veel associatieverdragen zullen volgen.


IJsland en Noorwegen eerste geassocieerde landen Horizon Europe

Eerste associatieverdragen gesloten

IJsland en Noorwegen zijn als eerste niet-EU landen officieel geassocieerd met Horizon Europe, zo maakt de Commissie bekend in een persbericht. Deze associatieverdragen moeten leiden tot diepere samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie tussen de EU en de twee landen, waarbij de focus voornamelijk zal liggen op groene en digitale transitie, gezondheid en Europa’s concurrentiepositie in de wereld. Concreet zal de samenwerking zich toespitsen op het aanpakken van milieuproblematiek in het Noordpoolgebied, de ontwikkeling van waterstof- en koolstof-afvangende technologieën en het bevorderen van data-gedreven innovatie.

Context

Associatie met Horizon Europe is voor niet-EU landen de meest hechte vorm van samenwerking die mogelijk is voor het programma. De associatieverdragen met IJsland en Noorwegen zijn volgens de Commissie de eerste in een reeks van associatieovereenkomsten voor Horizon Europe. Hiermee poogt de EU een globaal samenwerkingsverband tot onderzoek en innovatie op te zetten. Zo vonden er eerder al verkenningsgesprekken met Japan plaats. Begin dit jaar stemde het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van de Brexit-deal al in met associatiestatus, maar de Commissie moet dit nog officieel bevestigen. Daarnaast kreeg Zwitserland na het vastlopen van bredere politieke onderhandelingen een niet-geassocieerde status binnen het programma. Zwitserland zal nu zelf financieringstekorten opvangen om Zwitserse deelname aan projecten van Horizon Europe te ondersteunen.