Het eerste monitoringsrapport voor de implementatie van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) is gepubliceerd. het ERA Scoreboard 2023 toetst de voortgang van de totstandkoming van de Europese Onderzoeksruimte op basis van achttien verschillende indicatoren. De Nederlandse scores zijn over het algemeen positief, maar er is nog ruimte voor verbetering.


Nederland scoort hoog op het ERA Scoreboard

Nederlandse scores

In het eerste ERA Scoreboard-rapport, scoort Nederland positief op verschillende gebieden binnen de Europese Onderzoeksruimte. Nederland staat op de eerste plaats wat betreft het aantal wetenschappelijke publicaties dat in open access beschikbaar is. Tevens wonen in Nederland een hoog aantal voltijdsonderzoekers per miljoen inwoners en heeft Nederland, na Zweden en België, het grootste aantal voltijd onderzoekers in Europa. Ondanks de Europese doelstelling dat iedere lidstaat minstens 3% van haar bbp besteedt aan onderzoek en ontwikkeling (O&O), ligt de Nederlandse investeringen onder het Europees gemiddelde. Helaas blijft Nederland ook achter op het gebied van het aantal vrouwelijke toponderzoekers.

Europese scores

Op de gebieden zoals O&O-investeringen, gendergelijkheid, internationale betrokkenheid, synergiën met sector- en industriebeleid, en coördinatie van O&I investeringen is EU-breed de meeste vooruitgang gemeten. Ook boeken lidstaten vooruitgang op het gebied van kennisvalorisatie, actieve betrokkenheid van burgers, en carrières en mobiliteit van onderzoekers. Uit het rapport blijkt dat er nog synergie mist met de Skills Agenda, omdat onderzoekers aangeven weinig tot geen transferable skills geleerd te hebben tijdens hun loopbaan. Daarnaast stagneerde aantal wetenschappelijke publicaties in de top-10% meest geciteerde publicaties wereldwijd. Het monitoringsrapport maakt het mogelijk om de relevante data per land en indicator te visualiseren.

 

Context

Het ERA Scoreboard 2023 maakt deel uit van het ERA Monitoring Mechanism en geeft een overzicht van achttien indicatoren. Via deze rapporten monitort de Commissie  tot en met 2030 jaarlijks de vooruitgang naar de totstandkoming van de Europese Onderzoeksruimte. De zestien indicatoren voor gezamenlijke actie komen uit het Pact for R&I in Europe, en zijn met inbreng van onderzoeksinstellingen en nationale beleidsmakers tot stand gekomen.