17 december 2021

Onderwijs centraal in nieuwe Raadsaanbeveling voor eerlijke, groene transitie

Fleur Diepstraten

Fleur Diepstraten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Europees Sociaal Fonds+ en het nieuwe Just Transition Fund kunnen hier een bijdrage aan leveren.


&source=https://neth-er.eu/" target="_blank" style="margin:0 10px">

Inclusief onderwijs en training staan centraal in een voorstel voor een Raadsaanbeveling voor een rechtvaardige, groene transitie. In de concept Raadsaanbeveling – geschreven door de Commissie –  is een beleidsgids opgenomen waar lidstaten mee aan de slag kunnen om een eerlijke transitie te waarborgen. De Commissie wil de lidstaten bewegen om onder andere te investeren in groene vaardigheden, groen ondernemerschap en groene job portalen. Erasmus+, het Europees Sociaal Fonds+ en het nieuwe Just Transition Fund kunnen hier een bijdrage aan leveren.


Onderwijs centraal in nieuwe Raadsaanbeveling voor eerlijke, groene transitie

Groen en sociaal in nationale vaardighedenstrategieën

Onderwijs speelt een belangrijke rol om de klimaattransitie rechtvaardig te laten verlopen, stelt de Commissie in een concept Aanbeveling voor de Raad. Aspecten van de rechtvaardige transitie moeten worden verwerkt in nationale vaardigheidsstrategieën, in lijn met de Europese Skills Agenda. Ook moeten groene vaardigheden worden geïntegreerd in het onderwijsaanbod, met nadruk op de STEM-studies. Ook moeten er steunregelingen worden getroffen voor betaalde stages en traineeships – vooral  in het mkb – om de huidige vaardighedentekorten te trotseren. Daarnaast speelt het stimuleren van deelname aan volwassenenonderwijs in op de veranderingen die de groene transitie teweegbrengt.

Wat mag het kosten?

Hoewel de Commissie aangeeft dat de Raadsaanbeveling geen extra budgettaire implicaties heeft voor het Unie budget, wordt wel een trits aan fondsen genoemd die kunnen worden aangewend om de plannen te bereiken, waaronder Erasmus+, het Europees Sociaal Fonds+, het Just Transition fonds en de nationale herstelplannen, waarvan we inmiddels weten dat al 50 miljard euro is geoormerkt voor onderwijsdoeleinden. Er staan dus geen nieuwe initiatieven voor onderwijsbeleid in de concept Raadsaanbeveling, alleen een opsomming van eerdere initiatieven.  

Context

Met de Europese Green Deal wil de EU op rechtvaardige wijze klimaatneutraliteit behalen. De Aanbeveling is onderdeel van het Fit for 55 pakket. Met dit pakket moet EU-beleid worden klaargestoomd om uitstoot van broeikasgassen te verkleinen met tenminste 55% in 2030. Eerder vroeg de Commissie u hoe een rechtvaardige groene transitie verzekerd kan worden. Met de focus op het sociale aspect van de transitie sluit de Raadsaanbeveling aan op de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler, die eerder dit jaar werd aangekondigd.