Europa voorbereiden op pandemieën kan niet zonder de expertise van onderzoekers. Dat stellen kenniskoepels LERU, EGHRIN en EUHA in een gezamenlijk statement. In een andere brief pleiten negentien gezondheidskoepels voor open toegang tot de resultaten uit onderzoek gefinancierd door HERA.


Onderzoekers roeren zich in HERA-debat

Academische sector beschikt over nodige kennis

Onderzoekers beschikken over de kennis die Europa nodig heeft om zich voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrises. De Health Emergency Response Authority moet daarom expliciet samenwerking nastreven met de academische sector, bij voorkeur via een structurele overleggroep. Onderzoeksinstellingen kunnen bijvoorbeeld bedreigingen vroegtijdig signaleren en personeel opleiden. Daarvoor pleit een coalitie van League of European Research Universities (LERU), European Global Health Research Institutes Network (EGHRIN) en European University Hospital Alliance (EUHA). Daarnaast zou HERA zich niet moeten beperken tot pandemieën, omdat andere gezondheidscrises op de loer liggen, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering. Verder stellen de koepels dat HERA breed, interdisciplinair gezondheidsonderzoek moet financieren, als het gebruik maakt van budget uit Horizon Europe.

Toegang tot onderzoeksresultaten

HERA moet het publieke belang vooropstellen, stelt een andere groep van negentien gezondheidsorganisaties. De groep is bezorgd over de openheid van HERA, en vraagt de Commissie om contact met het veld te faciliteren, waaronder patiëntenverenigingen, onderzoekers en medisch specialisten. Ook waarschuwt de brief voor de impact van HERA op andere onderzoeksgebieden; de Commissie wil immers 20% van het budget voor gezondheidsonderzoek in Horizon Europe reserveren voor HERA. De organisaties vrezen dat onderzoek op andere gebieden hierdoor gefnuikt wordt, zoals tuberculose of ziektes als gevolg van armoede.

Context

De Europese Health Emergency preparedness and Response Authority (HERA) moet Europa voorbereiden op toekomstige pandemieën door lidstaten te coördineren en strategische voorraden aan te leggen. De autoriteit is onderdeel van het Europese antwoord op corona en de plannen voor een Europese Gezondheidsunie. HERA financiert onder meer geavanceerd onderzoek naar medische hulpmiddelen waaronder diagnose, therapie en vaccins, volgens een strategische onderzoeksagenda. Het budget voor HERA komt uit meerdere programma’s, waaronder Horizon Europe en EU4Health.