10 februari 2022

Oproep tot associatie Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met Horizon Europe breed gesteund

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Britse, Zwitserse en Europese onderzoeksgemeenschap roept op spoedige associatie van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met Horizon Europe. Het Stick to Science initiatief pleit voor een open samenwerking in Europa op onderzoeks- en innovatiegebied, vrij van politieke barrières. Neth-ER steunt het initiatief, dat nog mogelijk is te ondertekenen door u of uw organisatie.


Oproep tot associatie Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met Horizon Europe breed gesteund

Associatie, en snel een beetje

Het Stick to Science initiatief roept op tot spoedige associatie van het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland met Horizon Europe. Het initiatief is geïnitieerd door de Britse en Zwitserse onderzoeksgemeenschap en kon al snel op brede steun rekenen van de Europese goegemeente. Het is nog mogelijk het initiatief te onderschrijven op de website. Multilaterale samenwerking op onderzoeks- en innovatiegebied moet inclusief en van politieke barrières gespeend zijn om progressie te boeken, aldus het initiatief. Het uitblijven van associatie van het VK en Zwitserland gaat lijnrecht tegen gezamenlijke maatschappelijke belangen in en schaadt het Europese concurrentievermogen. Daarom moeten de EU en beide landen in kwestie snel associatieverdragen overeenkomen zodat ze inhoudelijk en financieel kunnen bijdragen aan Horizon Europe. Daarmee zou er ook gestalte worden gegeven aan een open en inclusieve Europese Onderzoeksruimte, gebaseerd op excellentie.  

Context

Het Stick to Science initiatief is een reactie op de politieke spanningen die tot nog toe hebben geleid tot het uitblijven van associatie van het VK en Zwitserland met Horizon Europe. Onenigheden over de implementatie van de Brexitdeal houdt associatie van het VK tegen, terwijl de associatie van Zwitserland aan een bredere overeenkomst met de EU wordt gekoppeld, waarop beide zijden elkaar tot op heden niet vinden. Op het moment van schrijven hebben 1900 individuen en 127 organisaties het initiatief ondertekend, waaronder Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen.  Eerder sprak de Europese gemeenschap zich al meermaals uit voor deelname van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland aan Horizon Europe. In zowel het VK als Zwitserland zijn transitiemaatregelen voor onderzoekers van kracht.