Het delen van data kan onderzoek versnellen en innovatie aanjagen. Dat stelt het Parlement in haar resolutie over de Europese datastrategie. Het Parlement benadrukt ook dat Europese burgers digitaal vaardiger moeten worden.


Parlement: data delen om onderzoek en innovatie te stimuleren

Gemeenschappelijke Europese dataomgeving

Het delen van data is essentieel om onderzoek en innovatie te stimuleren, zo stelt het Europees Parlement in een resolutie over de Europese datastrategie. Volgens het Parlement is de strategie daarom van belang voor het Europees concurrentievermogen. De strategie beoogt de oprichting van sectorspecifieke gemeenschappelijke dataruimtes, bijvoorbeeld gericht op gezondheid, die gegevensdeling tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en de publieke sector moeten gaan bewerkstelligen. Hieraan verbonden is de European Open Science Cloud, als specifieke onderzoeks- en innovatiedataruimte. Door het opslaan, delen en hergebruiken van data kan wetenschappelijk onderzoek worden versneld.

Oproep voor digitale geletterdheid

Het vergroten van de digitale geletterdheid van burgers is van groot belang voor de kenniseconomie, zo benadrukt het Parlement. Lidstaten kunnen hier aandacht aan besteden door software-engineering te promoten; ICT-talent aan te trekken; te investeren in om- en bijscholing; een leven lang leren te promoten; burgers bewust te maken van data-gestuurde technologieën en als laatste door best practices en gendergelijkheid in het STEM-onderwijs te bevorderen. Daarnaast moeten de uitvoering, ontwikkeling en resultaten van het Actieplan voor digitaal onderwijs nauwlettend worden gemonitord, aldus het Parlement.

Context

De Europese datastrategie is naast het AI-witboek een van de eerste twee pilaren van de strategie ‘Shaping Europe’s digital future’, gepresenteerd door de Commissie in 2020. Het intensiever delen van onderzoeksgegevens en stimuleren van Open Science staat al langer op de agenda in het kader van de Europese Onderzoeksruimte, aangezien op deze manier meer impact kan worden gecreëerd met verzamelde onderzoeksresultaten. De Europese Raad heeft de Commissie vorig najaar in haar reactie op de datastrategie verzocht prioriteit te geven aan de gemeenschappelijke dataruimte voor gezondheidsgegevens.