Het is nu mogelijk om de nieuwe Horizon Mission Charter over het herstellen van de oceanen te ondertekenen. Ook kunnen geïnteresseerde belanghebbenden, waaronder onderzoekers, nieuwe acties inbrengen die zouden kunnen bijdragen aan het succes van de missie.


Sluit je nu aan bij de Charter over de Horizon-missie naar schone oceanen

Acties gezocht voor gezonde oceanen

Geïnteresseerden kunnen zich nu aansluiten bij een nieuwe Mission Charter van de Commissie over het herstellen en beschermen van oceanen en andere wateren. Het doel van de Commissie is om een raamwerk op te zetten dat samenwerking tussen verschillende partners bevordert en waarbinnen activiteiten worden ontwikkeld om de doelstellingen van de missie te verwezenlijken. De Commissie roept een breed scala aan belanghebbenden op om zich aan te sluiten, waaronder ook de onderzoeksgemeenschap. Organisaties die zich aansluiten krijgen toegang tot vele evenementen en fora en kunnen gebruik maken van de diensten en instrumenten die de missie oceanen in zal zetten. Verder is het ook mogelijk om nieuwe acties aan te dragen. Deze acties moeten beleidsmaatregelen, programma’s, initiatieven en projecten bevatten die gerelateerd zijn aan de missie oceaan en water, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek en innovatie of onderwijs en training. De Commissie zal elke maand beoordelen of de acties overeenstemmen met de doelstellingen van de missie. Het is mogelijk om nieuwe acties in te dienen gedurende de gehele looptijd van deze missie.

Context

Er bestaan in totaal vijf missies onder het Horizon Europe Kaderprogramma. Deze hebben als doel om onderzoeksprojecten richting te geven en om de impact van dit onderzoek duidelijk te maken voor burgers. Recent zocht de Commissie nog nieuwe leden voor een expertgroep die de missies in 2023 gaan evalueren. Ook zijn recentelijk de nieuwe leden van de mission boards benoemd, waaronder vier Nederlanders.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.