20 juli 2022

Tekent uw organisatie de Europese overeenkomst voor kwalitatievere onderzoeksbeoordelingen?

Nienke van Liempt

Nienke van Liempt

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Onderzoeksbeoordelingen worden kwalitatiever, en het brede palet aan activiteiten van onderzoekers zal beter worden erkend. Dit is het doel van de hervormingsovereenkomst onderzoeksbeoordelingen opgesteld door een Europese coalitie bestaande uit Europese belangenorganisaties en de Commissie. Organisaties die betrokken zijn bij de beoordeling van onderzoek, gevestigd in Europa of verder weg, worden aangemoedigd de overeenkomst te ondertekenen en zich op deze manier te committeren aan de nieuwe vorm van onderzoeksbeoordelingen.


Tekent uw organisatie de Europese overeenkomst voor kwalitatievere onderzoeksbeoordelingen?

Europese coalitie stelt beoordelingsovereenkomst op

Onderzoeksbeoordelingen worden kwalitatiever, en het brede palet van activiteiten van onderzoekers zal beter worden erkend. Dit is het doel van de hervormingsovereenkomst ‘Agreement on Research Assessment Reforms’ opgesteld door een Europese coalitie. Deze coalitie is geïnitieerd door de Commissie en buigt zich over hervorming van het beleid voor kwaliteitsbeoordeling. Organisaties die betrokken zijn bij de beoordeling van onderzoek, gevestigd in Europa of verder weg, worden aangemoedigd de overeenkomst te ondertekenen en zich op deze manier te committeren aan de nieuwe vorm van onderzoeksbeoordelingen. De overeenkomst geeft een gemeenschappelijke richting aan voor veranderingen binnen Europa in de beoordeling voor onderzoek, onderzoekers en onderzoeksinstellingen, met als overkoepelende doelstelling om de kwaliteit en de impact van onderzoek te maximaliseren. De overeenkomst bevat de toezeggingen van ondertekenaars en het tijdschema voor de hervormingen en zet de beginselen uiteen voor de coalitie van organisaties die bereid zijn samen te werken bij de uitvoering van alle beoogde veranderingen. Inmdiddels hebben ruim 350 instellingen aangegeven geinteresseerd te zijn in het ondertekenen van de hervormingsovereenkomst. Vanaf 28 september 2022 wordt dit mogelijk. Tijdens de Research & Innovation dagen kunnen instellingen de hervormingsovereenkomst ondertekenen.

Bredere erkenning met oog voor impact en kwaliteit

Ondertekenen betekent dat een organisatie het brede palet erkent. Dit vereist dat de beoordeling in de eerste plaats wordt gebaseerd op een kwalitatieve beoordeling, waarbij peer review centraal staat, ondersteund door een verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren. Dit maakt de weg vrij naar een kwalitatief hoogwaardiger, impactvoller, efficiënter en inclusiever onderzoeksysteem. Dit is in lijn met de stroming rondom erkennen en waarderen waar Nederland al flinke stappen in heeft gezet.

Veel belangenorganisaties betrokken

Bij het opstellen van de hervormingsovereenkomst zijn veel organisaties betrokken: publieke en private financiers van onderzoek, universiteiten, onderzoekscentra, instituten en infrastructuren, associaties en allianties, nationale en regionale autoriteiten, accreditatie- en evaluatiebureaus, wetenschappelijke genootschappen en andere relevante organisaties, die een grote verscheidenheid aan standpunten en perspectieven vertegenwoordigen.Dit brede scala aan stakeholders toont hoe groot de belangen én de uitdagingen zijn in dit hervormingstraject.

Context

In november 2021 zetten de Europese onderzoeksministers hun handtekening onder het ERA Pact en de nieuwe ERA Policy Agenda. Het onderzoeksveld vraagt al langer om een ware cultuuromslag, waarin in het systeem van erkennen en waarderen aandacht is voor diversiteit aan loopbanen. Eind 2021 initieerde de Commissie de nieuwe Europese coalitie die zich bezighoudt met hervormingen van het huidige beoordelingssysteem en haar bijdrage heeft geleverd aan het opstellen van de beoordelingsovereenkomst.