Onderzoeksministers van 42 landen in Europa en het Middellandse Zeegebied hebben overeenstemming bereikt over gemeenschappelijke doelstellingen voor onderzoek en innovatie. Dat maakte de Mediterraanse Unie (UfM) bekend na afloop van een conferentie in Parijs. De  ontmoeting stond in het teken van het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in de regio. Belangrijke thema’s in de ministeriële verklaring zijn klimaatverandering, hernieuwbare energie en gezondheid.


Unie van de Middellandse Zee sluit akkoord over gezamenlijke O&I-doelen

Middenlandse Zee regio bundelt zijn krachten

42 landen uit de Mediterraanse Unie (UfM) hebben hun handtekening gezet onder een verklaring die gemeenschappelijke doelen op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I) uiteenzet. Dat staat in een persbericht van de UfM naar aanleiding van een ministeriële conferentie in Parijs. Met deze verklaring hopen de ministers het potentieel van O&I in de regio beter te benutten, voornamelijk op het gebied van klimaatverandering, hernieuwbare energie en gezondheid. Ook het verbeteren van diplomatieke banden op het gebied van onderzoek staat centraal in de verklaring.  

Routekaarten 

Concreet hebbende ministers drie routekaarten opgesteld, die focussen op de thema’s klimaat, energie en gezondheid:

  • Op het gebied van klimaat moet O&I zich toespitsen op de gevolgen van waterschaarste en ander extreem weer, klimaatadaptatie, de bevordering van duurzame landbouw en biodiversiteit en verontreiniging van de zee;
  • Op het gebied van gezondheid moet O&I richten op het opbouwen van de veerkracht van gezondheidsstelsels, het verbeteren van de toegang tot gezondheidsdiensten en
    -technologieën, en het bevorderen van een gezondere levensstijl door middel van stadsplanning;
  • Wat hernieuwbare energie betreft moet O&I zich op groene waterstofproductie en energieopslag richten.

Context

De Mediteraanse Unie is een intergouvernementeel orgaan dat bestaat uit de 27 EU-lidstaten en 15 landen uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Europa. Deze conferentie is de eerste ministeriële bijeenkomst over onderzoek en innovatie onder de paraplu van de UfM. De verklaring is niet los te zien van het recentelijke statement van de Europese onderzoeksministers over uitbreiding van de samenwerking met gelijkgestemde niet EU-landen. Eerder dit jaar tekenden de lidstaten al de Verklaring van Marseille, waarin zij Europese principes op het gebied van onderzoek, innovatie en hoger onderwijs optekenden.