Bedrijven die onderdeel zijn EIT-KIC’s kunnen voortaan versneld deelnemen aan de EIC Accelerator. Deze bedrijven kunnen gelijk een voorstel indienen zonder het gehele identificatie- en evaluatieproces te hoeven doorlopen. Voor het ontwikkelen van een voorstel kunnen ze ook een driedaagse training volgen.


Versnelde deelname aan EIC Accelerator voor EIT-bedrijven

Versnelde aanmelding EIC Accelerator

Bedrijven die al gefinancierd zijn als onderdeel van de Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) komen in aanmerking voor een versnelde aanmelding voor de European Innovation Council (EIC) Accelerator. Dit maakte het EIT recentelijk bekend. Bedrijven kunnen meteen een volledig voorstel indienen, in plaats van eerst door de identificatie- en evaluatiefase heen te moeten. Na de versnelde aanmelding hebben bedrijven vervolgens een jaar om hun voorstel in te dienen voor een financieringsronde. Voor het opstellen van dit voorstel kunnen bedrijven een op maat gemaakte driedaagse training volgen.

Context

Als onderdeel van Horizon Europe beschikt de EIC over een budget van 10 miljard euro om baanbrekende innovaties te stimuleren. Via de EIC Accelerator stimuleert de EIC innovatie in het mkb door bedrijven beurzen tot 2,5 miljoen euro te bieden, en daarnaast nog investeringen tot 15 miljoen euro in aandelen. Eerder ging er vanuit de EIC Accelerator al 363 miljoen euro naar 65 ondernemingen, waaronder acht Nederlandse. Om nauwere samenwerking te realiseren ondertekenden de EIC en EIT het afgelopen jaar al een overeenkomst. Dit initiatief voor versnelde aanmelding is daarvan een concrete invulling.