De Europese Commissie introduceert in Horizon Europe een nieuwe instrument: de Hop-On faciliteit. Het instrument moet ervoor zorgen dat instellingen uit widening-landen gemakkelijker kunnen aansluiten bij gehonoreerde Horizon-projecten. De eerste ronde van het initiatief start 28 januari met als deadline 20 april 2022.


Wie hopt op bij jouw Horizon Europe-project?

Hop-On!  

De Commissie wil het gemakkelijker maken voor instellingen uit widening-landen om aan te sluiten bij geselecteerde consortia in Horizon Europe. Daartoe introduceert zij de Hop-On Faciliteit waarvan de eerste ronde 28 januari van start gaat. Consortia die geselecteerd werden in calls van de pijler Global Challenges of EIC Pathfinder kunnen via het instrument een extra deelnemer uit een widening-land integreren in hun project.  De Commissie verwacht in 2022 tachtig projecten te kunnen financieren en moedigt projecten rondom de groene en digitale transities extra aan om partners uit widening-landen uit te nodigen. De deadline van de eerste ronde is 20 april. Een tweede ronde sluit op 10 november dit jaar.

Hoe werkt het instrument? 

Alle projecten binnen Societal Challenges of EIC Pathfinder met een ondertekende Grant Agreement komen in aanmerking voor de Hop-On Faciliteit. Consortia die een extra partner vanuit een widening-land wensen te integreren, moeten in een document gebaseerd op de Description of the Action (DOA) aangeven wat de rol, het takenpakket en het profiel van de extra partner zullen zijn. De Commissie voorziet een additionele bijdrage voor deze partner van 200.000 tot 500.000 euro. De selectie vindt plaats op basis van  excellentie en toegevoegde waarde van de extra partner. Consortia worden na honorering uitgenodigd een amendement in te dienen op de Grant Agreement, waarna de integratie van de widening-partner compleet is.  

 

Voor meer info kunt u de presentatie tijdens de Horizon Europe infodagen raadplegen.

Context

De Hop-On faciliteit is één van de nieuwe instrumenten in het Spreading Excellence and Widening Participation (SEWP)-onderdeel van Horizon Europe, naast al bestaande widening-instrumenten. Het idee komt van het Europees Parlement. Het initiatief tracht de deelname van instellingen uit de zogenaamde widening-landen, landen met minder innovatiekracht, in reguliere onderdelen van het Kaderprogramma te verhogen. Het SEWP-programma beschikt met een verdriedubbeling van het budget ten opzichte van Horizon 2020 over fors meer middelen. En dus introduceert de Commissie ook meerdere nieuwe instrumenten. Neth-ER organiseerde onlangs twee webinars over het belang van het Europa-breed verbinden van onderzoekers en instellingen.