Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) is op zoek naar zeven nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur. Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot 29 oktober 2021.


Wordt u het nieuwe lid van de Raad van Bestuur van de EIT?

EIT zoekt 7 nieuwe leden RvB

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) opent een sollicitatieprocedure voor het genereren van nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur. Dit meldt zij in een persbericht. De onafhankelijke Raad van Bestuur vormt het strategische leiderschap van het EIT en is daarnaast verantwoordelijk voor de selectie, financiering en evaluatie van de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC’s) van het EIT. Leden van de Raad worden aangesteld door de Commissie voor een niet-verlengbaar mandaat van vier jaar. Bij de benoemingen houdt de Commissie rekening met een evenwicht tussen leden vanuit hoger onderwijs, onderzoek, innovatie en het bedrijfsleven, evenals met gender- en geografisch evenwicht. Geïnteresseerde academici, onderzoekers, innovatoren en ondernemers kunnen zich aanmelden tot 29 oktober 2021.

Context

De Raad van Bestuur van het EIT bestaat uit 15 Europese innovatieleiders en een waarnemer van de Europese Commissie. In de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur zijn er geen Nederlanders vertegenwoordigd. De zeven leden die de Commissie voor de Raad van Bestuur zullen benoemen gaan zich in ieder geval bezighouden met onder andere het genereren van meer impact van EIT KIC’s, sterkere regionale innovatie en het vergroten van de innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs. Dit is onlangs door het EIT vastgelegd in haar nieuwe Strategische Innovatie Agenda voor de periode 2021-2027.