Het European Education and Culture Executive Agency publiceert een rapport over de implementatie van de principes en richtlijnen over de sociale dimensie van het hoger onderwijs. Uit het rapport blijkt dat landen in de Europese Hoger Onderwijsruimte nog een lange weg te gaan hebben om gelijkheid en inclusie in het hoger onderwijs te bevorderen. Dat geldt ook voor Nederland, dat ten aanzien van andere lidstaten gemiddeld scoort en vooruitgang kan boeken op een aantal beleidsterreinen, zoals de flexibiliteit van onderwijsprogramma’s.


Europees hoger onderwijs kan gelijker en inclusiever

Beperkte implementatie

Uit een nieuw verschenen rapport van het European Education and Culture Executive Agency (EACEA) blijkt dat landen in de Hoger Onderwijsruimte nog een lange weg te gaan hebben voordat de principes en richtlijnen over de sociale dimensie van het hoger onderwijs volledig zijn geïmplementeerd. De landen passen slechts 42% van het beleid toe voor een gelijker en inclusiever hoger onderwijs, zoals beschreven in de richtlijnen. Italië, Finland en Estland vormen de top drie hoogst scorende landen en worden gevolgd door Spanje, Frankrijk, Malta en Zweden. Algemene conclusies uit het rapport tonen aan dat veel landen in staat zijn adequaat data te verzamelen voor het verbeteren van de sociale dimensie van het hoger onderwijs. Dit geldt ook voor het effectief opstellen van strategieën die toezien op het bevorderen van gelijkheid en inclusiviteit. De EACEA concludeert desondanks dat alle lidstaten nog weinig aandacht hebben voor het creëren van een gerichte beleidsdialoog met het hoger onderwijs en andere belanghebbenden.

Nederland: gemiddeld

Nederland scoort ten opzichte van de andere landen gemiddeld en doet het met name goed op het gebied van data over gelijkheid en diversiteit en mobiliteit in het hoger onderwijs. Daarnaast behaalt het redelijke resultaten op het gebied van het begeleiden en adviseren van betrokkenen. Hoewel het opleiden van personeel Nederland naar toebehoren gebeurt, blijft ook hier een veelbeduidende score uit. Daarbij zijn er een aantal beleidsterreinen met dusdanig lage resultaten dat zij om meer aandacht vragen. Zo kan er meer gedaan worden aan de flexibiliteit van onderwijsprogramma's.

Context

De Europese Ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) is een samenwerkingsverband tussen 48 landen dat in 1999 werd bekrachtigd met het ondertekenen van het Bologna-akkoord. Ter bevordering van de doelstellingen voor de Europese Hoger Onderwijsruimte onderzoekt het Eurydice netwerk, onder coördinatie van het European Education and Culture Executive Agency, de verschillende onderwijssystemen van de landen uit de EHEA. Eerdere rapporten van het agentschap lieten duidelijk zien dat er sprake was van ongelijkheid binnen het hoger onderwijs in Europa. In reactie daarop werden de "Principes en richtlijnen voor de sociale dimensie van het hoger onderwijs" opgesteld, als onderdeel van het Rome Communiqué van november 2020.