De Commissie heeft besloten de uitvoerende agentschappen aan te passen en nieuwe agentschappen op te richten voor de nieuwe generatie EU-programma's. Nieuw is het European Health and Digital Executive Agency. Van sommige agentschappen is het portfolio aangepast, zoals het European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (voorheen INEA) voor een groen Europa. 


Uitvoerende agentschappen voor O&I gaan op de schop

Nieuw agentschap voor gezondheid en digitaal beleid

De Commissie heeft het vernieuwde pakket van zes uitvoerende agentschappen voor de programmaperiode 2021-2027 goedgekeurd. Er komt een geheel nieuw agentschap: het European Health and Digital Executive Agency (EHDEA). Het nieuwe agentschap krijgt de taak om onder andere het EU4Health programma, het Digital Europe Programme en het cluster gezondheid van Horizon Europe te implementeren.

INEA in een nieuw (groen) jasje

Het Innovation and Network Executive Agency (INEA) zal vanaf 1 april 2021 verder gaan als CINEAEuropean Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency. CINEA zal zich richten op het creëren van nieuwe synergieën voor een duurzaam, groen en koolstofvrij Europa. Daarnaast zal CINEA zich bezighouden met hetcluster voor klimaat, energie en mobiliteit van Horizon Europe, en het LIFE-programma. CINEA zal ook de uitvoering van het innovatiefonds blijven beheren, een belangrijk instrument om klimaatneutraliteit van Europa in 2050 te kunnen verwezenlijken.

Andere agentschappen

Het portfolio van het European Research Executive Agency (voorheen REA) breidt uit met onder andere het onderzoeksprogramma Research Fund for Coal and Steel (RFCS). Ook het European Innovation Executive Agency (voorheen EASME) krijgt nieuwe thema's en wordt verantwoordelijk voor de European Innovation Council (EIC) en de ondersteuning van het mkb. De portfolio's van het European Education (and Culture) Executive Agency (EACEA) en het European Research Council Executive Agency (ERCEA) veranderen niet.

Context

De uitvoerende agentschappen hebben deze periode zo'n 123 miljard te besteden. Dat is een stijging van 60 procent ten opzichte van de periode ervoor. Uitvoerende agentschappen worden opgericht voor de duur van een financieringsprogramma en houden zich vooral bezig met het implementeren van beleid. Ze geven daarnaast feedback aan de Commissie over de programma’s, ondersteunen de aanvragers van subsidies en creëren zichtbaarheid voor de programma’s. Alle agentschappen worden op 1 april 2021 actief, afgezien van het gezondheids- en digitale agentschap. Dat start al op 16 februari 2021.