De grootste private investeerders in onderzoek en innovatie zijn tevens de belangrijkste ‘groene investeerders’. Dat concluderen de JRC en OESO in een gezamenlijk rapport. Tevens blijkt dat de Nederlandse private sector, als Europese topinvesteerder, wel nog een slag te maken heeft in de transitie naar groen investeren.


Groene investeringen concentreren zich bij grootste private O&I-investeerders

Klimaatpatenten en -handelsmerken

‘s Werelds grootste private investeerders in onderzoek en innovatie (O&I) leveren wereldwijd een aanzienlijke bijdrage aan klimaatgerelateerde innovaties. Dat concluderen het Joint Research Centre (JRC) van de Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gezamenlijk rapport. De top 2000 O&I-investeerders bezitten gezamenlijk zo’n 70% van alle patenten op technologieën om klimaatverandering te beperken. Over het gehele innovatieveld bezitten ze 63% van de patenten. Bovendien hebben de grote investeerders 10% van alle klimaatgerelateerde handelsmerken in handen, waar dit over het gehele veld voor 6% van de merken geldt. Het rapport benadrukt de sleutelrol die top O&I-investeerders kunnen spelen bij het bereiken van klimaatneutraliteitsdoelstellingen. Het verslag constateert echter dat jonge bedrijven radicalere innovaties ontwikkelen. Deze start-ups hebben meer kans om baanbrekende ontdekkingen te leveren die nodig zijn voor een succesvolle transitie.

Chinese opmars

In de samenstelling van de top O&I-investeerders valt op dat bedrijven uit de VS in bijna elke sector leidend zijn. Daarnaast valt op dat bedrijven in de EU de laatste jaren terrein verliezen ten opzichte van hun Chinese concurrenten. Toch zijn er twee lichtpuntjes te benoemen voor de Europese O&I-sector. Op het gebied van klimaat is de EU, samen met Japan, de meest innovatieve regio, hoewel er ook een aantal lidstaten achterlopen. Tweede lichtpuntje: qua gendergelijkheid doen Europese O&I-investeerders het beste, en hebben met 26% het hoogste aantal vrouwelijke bestuurders.

Nederland

Nederland is populair als het gaat om het aantal grote, gevestigde O&I-investeerders in Europa. Van de 2000 grootste O&I-investeerders ter wereld hebben 366 bedrijven hun hoofdkantoor in de EU, waarvan 208 bedrijven (57%) zijn gevestigd in drie landen: Duitsland, Frankrijk en Nederland. Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn hiermee gezamenlijk voor bijna 75% van alle investeringen in de EU verantwoordelijk. In Nederland gevestigde bedrijven horen tevens bij de voorlopers op het gebied van genderbalans in hun bestuur. Wat betreft ‘groene investeringen’ doet Nederland het minder goed, en neemt het een zesde plek in. In de top vijftig van algemene O&I-investeerders zijn de in Nederland gevestigde STMicroelectronics (34) en Airbus (45) vertegenwoordigd. In de top vijftig van klimaatinvesteerders spant Royal Philips (10) de kroon.

Context

Dit is de vierde editie van het rapport over de innovatieactiviteiten van ’s werelds grootste private investeerders in O&I, dat om de 5 à 6 jaar gepubliceerd wordt. Hoewel de Nederlandse private sector flink investeert, baren de Nederlandse publieke investeringen in O&I al een enige tijd zorgen. Deze liggen namelijk onder het gemiddelde van andere OESO-landen. Ook uit de cijfers van Eurostat bleek afgelopen oktober dat de overheidsinvesteringen in O&I per hoofd van de bevolking in Nederland stagneren. Neth-ER berekende dat Nederland, naast structurele investeringen, ruim 3 miljard extra uit het Europese herstelfonds in O&I moet investeren om niet achterop de raken. De voorzitter van Neth-ER, Henne Schuwer wees in een openbare brief op het belang van kennisinvesteringen.