De Europese Commissie heeft een in het Oekraïens vertaalde versie van de EU Skills Profile Tool gelanceerd. Deze tool kan het gemakkelijker maken voor Oekraïense vluchtelingen om inzicht te krijgen in hun eigen vaardigheden om zodoende een baan of leerplek te vinden. Organisaties die zich bezighouden met de integratie van vluchtelingen, dus ook onderwijsinstellingen, kunnen gebruik maken van de tool.


Help Oekraïense vluchtelingen integreren op de arbeidsmarkt met de EU Skills Profile Tool!

Breng vaardigheden Oekraïense vluchtelingen in kaart

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van de oorlog de EU Skills Profile Tool vertaald in het Oekraïens. Met het middel kunnen Oekraïense vluchtelingen hun eigen vaardigheden in kaart brengen om zo een geschikte baan te vinden. Organisaties die zich bezighouden met de integratie van vluchtelingen, zoals onderwijsinstellingen, NGO's, de UWV-organisaties van de lidstaten en integratiecentra kunnen de tool inzetten door interviews af te nemen met vluchtelingen over de vaardigheden, ervaring en kwalificaties die zij al bezitten. Vluchtelingen kunnen de resultaten vervolgens gebruiken voor de erkenning van hun kwalificaties, het volgen van taalcursussen en het vinden van een baan. De tool heeft de meeste toegevoegde waarde voor mensen die ten hoogste een middelbaar (beroeps)onderwijsdiploma hebben. De tool was al vertaald in het Nederlands. Hierdoor is het mogelijk om de vragenlijst in zowel het Oekraïens als Nederlands op het scherm te tonen. De Commissie biedt op aanvraag ondersteuning in het gebruik van de tool. Zij werkt momenteel nog aan een vertaling van het European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)-raamwerk in het Oekraïens en aan interoperabiliteit met Europass, zodat de vermelde vaardigheden direct zichtbaar kunnen worden op het cv.

Context 

De Commissie en de OESO concludeerden in 2016 al dat vaardigheden van migranten sneller geïdentificeerd moeten worden voor een betere arbeidsmigratiebeleid. Een jaar later lanceerde de Commissie de EU Skills Profile Tool als onderdeel van de Europese vaardighedenagenda. De afgelopen vier jaar hebben 40.000 migranten/vluchtelingen gebruik kunnen maken van de tool, met name in landen als Italië en Griekenland. In de afgelopen jaren was het grootste deel van de gebruikers van Syrische, Afghaanse of Nigeriaanse komaf. De EU-lidstaten zullen de komende tijd verplicht werk moeten maken van tijdelijke bescherming van Oekraïense vluchtelingen, gezien zij op voorstel van de Commissie onlangs de Richtlijn Tijdelijke Bescherming activeerden. Deze Richtlijn stelt minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in het geval van een grote en plotselinge vluchtelingenstroom. Uit de Richtlijn vloeit onder andere het recht voort om toegang tot volwassenenonderwijs, beroepsopleiding en werkervaring te krijgen en om in loondienst of als zelfstandige te werken. De Nederlandse organisatie Europa-Decentraal biedt een volledig overzicht van alle gevolgen van de Richtlijn.