De Raad heeft de Commissie en lidstaten aanbevolen om onderwijs breder in te zetten om meer bewustwording over de Sustainable Development Goals te creëren. Meer aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen in het onderwijs moet vormkrijgen door bijvoorbeeld een sterkere focus op de groene en digitale transities, een betere connectie tussen verschillende Europese programma’s en meer onderlinge samenwerking tussen lidstaten.


Raad vraagt Commissie en lidstaten om SDG’s beter te verankeren in onderwijs

SDG’s in alle beleidsagenda’s

De Commissie en de lidstaten moeten de Sustainable Development Goals (SDG’s) beter verankeren in het onderwijs om de bewustwording over de doelen te verhogen. Dit beveelt de Raad aan in Raadsconclusies. Om dit te verwezenlijken is er een sterkere samenhang nodig tussen verschillende Europese programma’s en beleidsagenda’s, zoals bijvoorbeeld Erasmus+, de Europese Onderwijsruimte en het Europees Bauhaus. Lidstaten worden aangemoedigd om onderlinge samenwerkingen te versterken en bestaand beleid te vernieuwen, bijvoorbeeld door het aanmoedigen van synergieën tussen formele- en niet-formele onderwijsinstellingen. Hierbij dient er ook aandacht te zijn voor de rol die levenslang leren kan spelen, aldus de Raad. Voor het bewerkstelligen van de SDG’s vraagt zij speciale aandacht voor de betrokkenheid van jongeren.

Inhoudelijke aandachtsgebieden

De Raad geeft een aantal suggesties voor inhoudelijke aandachtsgebieden in het onderwijs die de bewustwording over de SDG’s kunnen vergroten. Hierbij worden onder andere leren over de groene en digitale transitie, wereldburgerschap en ontwikkelingssamenwerking genoemd. Daarnaast benadrukt de Raad het belang van een holistische benadering, waarin ecologische, economische en sociale aspecten in samenhang worden bezien.

Context

Het belang van de zeventien SDG-doelen van de Verenigde Naties is al meerdere keren onderstreept door de Raad. In juni nam de Raad een Aanbeveling aan over leren voor duurzaamheid, en in de Raadsvergadering van april werd gesproken over de noodzaak jongeren te betrekken bij maatregelen tegen klimaatverandering. Uit het jaarlijkse monitoringsrapport van Eurostat bleek begin juni dat de Unie stappen in de goede richting zet bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gerelateerd aan onderzoek. Op het gebied van onderwijs is er daarentegen slechts kleine vooruitgang te zien.  

 

Mede geschreven door Max Vollebregt