Europese hogescholen pleiten ervoor om werk  te maken van de Europese Innovatieruimte en zien daarbij een belangrijke rol voor de Europese hogescholen weggelegd. De Europese koepelorganisatie UAS4Europe overhandigde een innovatie-actieplan aan Eurocommissaris Mariya Gabriel met daarin twaalf concrete aanbevelingen voor toegepast onderzoek.


UAS4Europe presenteert actieplan voor Europese Innovatieruimte

Hogescholen als bruggenbouwers

Tijdens een high level event in Brussel presenteerde de koepelorganisatie van Europese hogescholen UAS4Europe een Innovation Action Plan met concrete aanbevelingen over hoe hogescholen mee vorm kunnen geven aan een Europese Innovatieruimte. In gesprek met onder andere Eurocommissaris Mariya Gabriel en Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport Simona Kustec ging de koepel in op het belang van Europese hogescholen in regionale ecosystemen en de rol van toegepast onderzoek hierin. Daarnaast bestempelden de aanwezigen de hogescholen, naast belangrijke spelers in innovatie, ook als belangrijke verbinder tussen de Europese Onderwijsruimte (EEA) en de Europese Onderzoeksruimte (ERA).

Concrete aanbevelingen

In het Innovatie Actieplan wijzen de hogescholen niet alleen op het innovatief vermogen van Europese hogescholen, maar geven zij ook twaalf concrete aanbevelingen met betrekking tot een nog vorm te geven Europese Innovatieruimte. Zo pleiten ze onder andere voor een betere integratie van praktijkgericht toegepast onderzoek in verschillende EU-programma’s en initiatieven zoals Horizon Europe, de EIT KIC’s en het Europese Universiteiten-Initiatief, de oprichting van een netwerk van expertisecentra om de Europese innovatie-ecosystemen beter met elkaar te verbinden, en gerichte steun voor het opzetten van technology transfer offices en het inzetten van groeikapitaal.

Context

UAS4Europe is een koepelorganisatie die hogescholen uit 24 Europese landen vertegenwoordigt, waaronder de Vereniging Hogescholen. Ook is het Nederlandse netwerk UASNL zeer actief binnen de koepel. Naar aanleiding van een open brief aan Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, kreeg UAS4Europe de opdracht van het kabinet van Gabriel om een actieplan voor de Europese innovatieruimte op te stellen. Eerder pleitte de koepel ook voor de integratie van de SDG’s in het Europese onderwijs- en innovatiebeleid.