De Commissie spreekt in het kader van Internationale Vrouwendag haar steun uit voor vrouwen in de onderzoekswereld en het onderwijs. Het kondigt aan te blijven werken aan een aantal al bestaande initiatieven voor vrouwen en gendergelijkheid. Tevens lanceert ze een nieuwe social media campagne. Volgens een rapport van CORDIS blijven er voldoende uitdagingen voor vrouwen in de onderzoekswereld.


Commissie onderstreept aanhoudende steun voor vrouwen in het Europese kennisveld

Initiatieven voor vrouwen

De Commissie spreekt op Internationale Vrouwendag haar waardering uit voor vrouwen in de onderzoekswereld en het onderwijs. De Commissie blijft zich daarom inzetten voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er zijn verschillende bestaande initiatieven waarmee ze vrouwen wil ondersteunen. Onder meer de EU-prijs voor vrouwelijke innovators, het Women Tech EU-programma en de Europese strategie voor hogeronderwijsinstellingen voor de transformatie van het hoger onderwijs zijn daar voorbeelden van. Verder blijft de Commissie werken aan gendergelijkheid via de Europese Onderzoeksruimte, vrouwelijke evaluatoren en het monitoringportaal voor gendergelijkheidsstrategieën. Eurocommissaris voor onderzoek, onderwijs en innovatie Mariya Gabriel kondigt verder een nieuwe sociale media campagne aan. In het kader van het Europees Jaar van de Jeugd nodigt zij daarmee jonge vrouwen uit te hun persoonlijke successen en uitdagingen te delen onder de hashtag #SHEULeads.

CORDIS geeft good practices

Gendergelijkheid is een essentiële stap om vrouwen deel te laten nemen in besluitvorming. Dat staat in het rapport ‘Results pack on gender equality in research’ van CORDIS. Volgens het rapport blijft ongelijkheid, ondanks verbeteringen over de afgelopen jaren, voor vrouwen in onderzoek en innovatie een aanhoudend probleem. Ter inspiratie geeft het rapport daarom voorbeelden van succesvolle onderzoeksprojecten van de ERC rondom gendergelijkheid. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op genderaspecten in onderzoek, individuele en structurele oorzaken van genderongelijkheid en gendervooroordelen in het onderwijs. Daarnaast belicht het verschillende instrumenten ter ondersteuning van de ontwikkeling van Gender Equality Plans en nationale beleidsontwikkelingen om gendergelijkheid in de Europese Onderzoekruimte verder te ontwikkelen.

Context

Gendergelijkheid is een belangrijk thema voor de Commissie. In 2020 lanceerde de Commissie de Gender Equality Strategy om tegen 2025 gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen. De Commissie publiceert verder elk jaar SHE Figures met vergelijkende statistieken over gendergelijkheid binnen de onderzoeks- en innovatiesector in de Europese Unie. In 2021 publiceerde de Commissie op Internationale Vrouwendag een rapport over aanhoudende gendersegregatie binnen het kennisveld in Europa. Neth-ER organiseerde in 2021 in samenwerking met TNO een webinar over de gender dimension in de onderzoek- en innovatiesector.