De Erasmus+ programmagids voor 2023 is gepubliceerd. De gids is een hulpmiddel voor iedereen die wil weten welke activiteiten het Erasmus+ programma financiert en hoe ze daaraan deel kunnen nemen. In totaal is er komend jaar 4,2 miljard euro uitgetrokken voor het onderwijsprogramma.


Commissie publiceert Erasmus+ programmagids voor 2023

Inhoud van de gids

De Erasmus+ programmagids voor volgend jaar is bekend. Vanaf nu is het daarom mogelijk om projectvoorstellen in te zenden voor 2023. In totaal is er volgend jaar 4,2 miljard euro beschikbaar onder Erasmus+. De programmagids is bedoeld voor organisaties en individuen die deelnemen aan Erasmus+ acties, of voor degene die dat graag in de toekomst zouden willen. Deel A biedt een globaal overzicht van de doelstellingen, deelnemende landen en het budget van het programma. Deel B geeft specifieke informatie over de acties. Hieronder valt informatie over bijvoorbeeld de mobiliteitsprojecten, partnerschappen, Erasmus Mundus acties en Jean Monnet acties. Deel C bevat informatie over de procedures van de subsidieaanvragen. Neth-ER schreef in een eerdere analyse over het werkprogramma van Erasmus+ al welke acties het veld kan verwachten in 2023.

De prioriteiten van Erasmus+

De Commissie heeft naast de al eerder gestelde doelstellingen op het gebied van vergroening, digitalisering en inclusie een aantal nieuwe prioriteiten toegelicht. In het bijzonder focust Erasmus+ aankomend jaar op de integratie van Oekraïense vluchtelingen. Tevens moet het onderwijsprogramma meer in lijn komen met de Europese innovatieagenda. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van digitaal en innovatief talent te stimuleren. Ook wil het programma dichterbij burgers komen die grote afstand voelen met de EU. Onder de noemer ‘Europese identiteit’ schenkt Erasmus+ daarom extra aandacht aan maatschappelijke en democratische processen. Tenslotte sluit Erasmus+ aan op het Europese Jaar van de Vaardigheden door bij- en omscholing te stimuleren.

Context

Erasmus+ is het Europese programma dat mobiliteit en samenwerking op onderwijs, opleiding, jeugd en sport verzorgt. Elk jaar brengt de Commissie de programmagids uit om de voorwaarden voor financiële steun uit het Erasmus+ programma duidelijk te maken. Eerder dit jaar werd in het Erasmus+ werkprogramma de algemene doelstellingen en de verdeling van het budget al bekend gemaakt. Nu zijn ook de details van het programma bekend. Het is een feestjaar voor Erasmus+, want het programma bestaat 35 jaar.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.