Het Europees Jaar van de Vaardigheden is afgerond, maar de Commissie wil graag het momentum vasthouden en de prioriteiten moeten herbevestigd worden. Daarvoor pleit een groep van nationale coördinatoren in een slotverklaring ter afsluiting van het Europees Jaar van de Vaardigheden.


Conclusie Europees Jaar van de Vaardigheden: volhouden en vooruit

Dit einde is pas het begin

De EU moet het momentum van het Europese Jaar van de Vaardigheden vasthouden. Deze boodschap brengt de Commissie aan de Europese ministers van Sociale Zaken in haar slotverklaring over het Europees Jaar van de Vaardigheden. Naast het algemene belang van vaardigheden, legt het extra nadruk op enkele actiepunten, zoals meer investeringen in een brede leercultuur voor vaardigheden. Ook vraagt de verklaring aandacht voor het beter afstemmen van vaardigheden op de behoeften van de arbeidsmarkt. Verder pleit het voor een inclusievere arbeidsmarkt en het includeren van vaardigheden in nieuw beleid. Het belang en ontwikkelen van vaardigheden moeten in acht genomen worden in beleidsgebieden zoals industrie, innovatie, gezondheid en de groene en digitale transitie.

Context

 Het Europees Jaar van de Vaardigheden liep van 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024. Tijdens dit jaar werden vaardigheden stevig op de agenda van de EU gezet. Zo benoemde de Commissie verschillende prioriteiten, zoals het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het aanpakken van tekorten aan vaardigheden. Hiermee moest het concurrentievermogen van Europese bedrijven vergroot worden, maar ook bijdragen aan bijvoorbeeld het creëren van kwalitatief goede banen en de groene en digitale transitie.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.