Tijdens Wereldlerarendag lanceert de Commissie de nieuwe online tool SELFIEforTEACHERS. Het digitale platform is ontworpen om leraren digitaal vaardiger te maken. De coronapandemie heeft blootgelegd dat investeringen in digitale competenties van het onderwijspersoneel hard nodig zijn. Het nieuwe Europese platform gericht op leerkrachten speelt daarop in.


Nieuwe tool SELFIEforTEACHERS gelanceerd

Digitale vaardigheden van leraren

De Commissie heeft de Europese online zelfreflectietool SELFIEforTEACHERS gelanceerd op Wereldlerarendag. SELFIEforTEACHERS is een uitbreiding van de bestaande SELFIE tool die de Commissie in 2018 lanceerde.  De nieuwe SELFIE voor leerkrachten is gebaseerd op het Europese Kader voor Digitale Competenties van Leraren (DigCompEDU) en helpt leerkrachten uit het basis-, voortgezet- en mbo-onderwijs hun digitale onderwijsvaardigheden te toetsen en te verbeteren.

Context

Het bestaande SELFIE-platform is gericht op onderwijsinstellingen, en helpt instellingen te evalueren hoe en in welke mate zij technologieën in hun onderwijs inbedden. Uit een evaluatie van de Commissie bleek dat de ervaringen met het uitvoeren van de SELFIE-pilotimplementaties over het algemeen positief zijn, al leidde SELFIE niet tot actie door terughoudendheid van leraren, beperkte toegang tot data en een tekort aan financiële middelen.  De huidige Commissie besteedt met een actieplan extra aandacht aan het versterken van digitale capaciteit van onderwijsstelsels en digitale vaardigheden van EU-inwoners.  Het nieuwe SELFIEforTEACHERS is onderdeel van dat Digital Education Action Plan. Daarnaast werkt de Commissie aan een SELFIE gericht op leren op de werkplek die zij later dit jaar lanceert.