De Commissie ziet kansen voor verbeterde integratie van vluchtelingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Onderwijs en vaardigheden zijn twee gebieden waar de Commissie op focust in het nieuwe actieplan voor integratie en inclusie van migranten. Zo wil de Commissie meer aandacht voor ondersteuning van docenten, kwalificatie-erkenning en het bieden van mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren.

Onderwijs en vaardigheden voor integratie van vluchtelingen

Scholen als belangrijke integratiecentra

Met het actieplan voor integratie en inclusie wil de Commissie migranten beter integreren in het onderwijs en meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Volgens de Commissie kunnen scholen potentieel belangrijke integratiecentra zijn. Daarbij kijkt zij naar alle niveaus: vanaf de basisschool tot tertiair en volwassenonderwijs. De Commissie wil onder andere docenten ondersteunen bij het omgaan met diversiteit in de klas, de erkenning van kwalificaties verbeteren en taalprogramma’s ontwikkelen samen met de lidstaten. De lidstaten worden aangespoord integratieprogramma’s, taalontwikkeling en vaardigheden te verzorgen – de Commissie wijst daarbij op de mogelijkheden van EU-financiering via het Europees Sociaal Fonds Plus, het Asiel- en Migratiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Aandacht voor vaardigheden

Behalve integratie in het onderwijs schenkt de Commissie ook aandacht aan werkgelegenheid en vaardigheden. Het actieplan benadrukt het belang om migranten banen te laten vinden die passen bij hun vaardigheidsniveau, maar ook migranten zonder opleiding moeten de kans krijgen om nieuwe vaardigheden te leren. Hier ligt een belangrijke rol voor het beroepsonderwijs: praktijkgericht leren kan een belangrijk instrument zijn om migranten helpen de arbeidsmarkt te betreden. De Commissie wil dit bereiken door onder andere werkgevers te stimuleren migranten te werven en waardering van vaardigheden te faciliteren.

Context

Het nieuwe actieplan voor integratie en inclusie is onderdeel van een serie plannen rondom het immigratie en asiel pact 2020 en bouwt voort op het integratiepact uit 2016. De Commissie hecht veel waarde aan de rol die migranten kunnen spelen in maatschappelijke ontwikkelingen zoals de groene en digitale transitie. Inclusie en integratie zijn dan ook belangrijke punten in de recent hernieuwde European Skills Agenda en het Digital Education Action Plan.