De European Innovation Council (EIC) financiert drie Nederlandse projecten via de nieuwste Transistion cut-off financiering. In totaal ontvangen negentien projecten financiering tot maximaal 2,5 miljoen euro. Het geld uit de Transition beurs is een extra stimulans voor projecten die eerder al financiering ontvingen van de EIC, de European Research Council (ERC) of via Horizon Europe. Onder meer projecten aan de universiteiten van Delft en Leiden behoren tot de gelukkigen.


EIC selecteert drie Nederlandse projecten in nieuwste Transition cut-off call

Geld voor innovatie

Drie Nederlandse projecten gaan aan de hand van geld en ondersteuning uit de EIC transition cut-off hun onderzoeksresultaten commercialiseren. Dat maakt de EIC bekend. In totaal selecteert de EIC negentien projecten uit 180 aanmeldingen. Er is 47 miljoen euro beschikbaar wat betekent dat elk project tot 2,5 miljoen euro te besteden krijgt om hun resultaten te vercommercialiseren. De geselecteerde projecten komen uit negen EU-lidstaten en geassocieerde landen van Horizon Europe. Met de projecten cassaFLOW en PACT4EYE van respectievelijk de universiteit Delft en de universiteit Leiden is het Nederlandse publieke kennisveld vertegenwoordigd in de resultaten.

Context

De EIC Transistion cut-off beurs is bedoeld om veelbelovende projecten, die eerder al Europese financiering via de EIC, ERC of Horizon Europe in het algemeen ontvingen, te ondersteunen in het tastbaar maken van hun resultaten. Naast het geld krijgt men toegang tot de EIC Business Acceleration Services, waar coaching, mentoring en partner evenementen onder vallen. Ook krijgt men toegang tot de ‘fast track’ financiering van de EIC Accelerator. Dit alles moet helpen om het innovatiepotentieel van Europa te vergroten. Daarvoor is immers ook de EIC in het leven geroepen: innovatiepotentieel ontwikkelen aan de hand van beurzen en kapitaal.