Subdossier: European Innovation Council

De European Innovation Council (EIC) werd onder Horizon 2020 geïntroduceerd door Carlos Moedas, voormalig Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, als instrument om het innovatielandschap in Europa versterken en hiermee ook de achterstand op andere wereldspelers zoals de VS en China te verkleinen. De EIC heeft als doel baanbrekende innovatieprojecten te ondersteunen en deze sneller naar de markt te brengen. Onder Horizon Europe zal het initiatief deel uitmaken van pijler drie – ‘Innovative Europe’ met een voorgesteld budget van 10 miljard euro.


Ontwikkelingen laatste 3 maanden

 • EIC kampte lange tijd met problemen rondom uitbetalingen. De Commissie werkt aan de versnelling van de subsidieverlening binnen de EIC Accelerator. Als gevolg van de herstructurering van het EIC-fonds onder Horizon Europe wachten nog altijd veel ondernemingen op financiering. Maar de oplossing is in zicht. De European Innovation Council (EIC) wordt volledig operationeel in het uitvoeren waarvoor het bedoeld is: het verstrekken van subsidies en investeringen aan veelbelovende startups. Dat stelt de Commissie in een persbericht. De Commissie heeft een externe fondsenbeheerder benoemd die vanaf oktober 2022 de investeringsbeslissingen neemt. Ook zet de Commissie in op het verkorten van de termijn voor subsidieverstrekking.
 • Goed nieuws! Zes Nederlandse ondernemers ontvangen financiering uit de EIC Accelerator. De European Innovation Council investeert fors in de bedrijven in de vorm van subsidies en aandelen. Uit meer dan duizend aanvragen selecteerde de Commissie 75 bedrijven in de ronde die in juni sloot.
 • En nog meer goed nieuws! De Commissie heeft acht EIC Pathfinder beurzen verleent aan Nederlandse projecten. In totaal is er 183 miljoen euro beschikbaar voor 57 projecten. Al deze projecten gaan over een breed aantal onderwerpen zoals gezondheid, milieu, energie en kunstmatige intelligentie.


Laatst geupdatet: 24 oktober 2022


Zes instrumenten

De EIC kent zes verschillende financierings- en ondersteuningsinstrumenten:

 1.  EIC Pathfinder ondersteunt geavanceerd onderzoek om de wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor baanbrekende technologieën.
 2. EIC Transition fnanciert  innovatieactiviteiten die verder gaan dan de experimentele proof of principle in het laboratorium en ondersteunt daarmee validatie van uw nieuwe technologie in relevante toepassingsomgevingen.
 3. EIC Accelerator ondersteunt bedrijven om hun innovaties op de markt te brengen en op te schalen.
 4. EIC Business Acceleration Services vult de financiële steun aan innovatoren verder aan met toegang tot een reeks diensten voor bedrijfsversnelling.
 5. Met European Innovation Ecosystems wil EIC beter verbonden en efficiënte innovatie-ecosystemen creëren om de schaalvergroting van bedrijven te ondersteunen, innovatie aan te moedigen en de samenwerking tussen nationale, regionale en lokale innovatieactoren te stimuleren.
 6. EIC prijzen om Europa’s beste innovatoren te belonen.
   

Werkprogramma 2022

Iedereen jaar stelt de EIC een werkprogramma op uiteenzet wordt gezet hoe EIC haar financiering van het komende jaar zal toewijzen. In2022 stelt de EIC 1,7 miljard euro beschikbaar voor baanbrekende innovatie. Speciale aandacht is weggelegd voor deep tech bedrijven. Een Scale-Up initiatief moet de 100 meest veelbelovende bedrijven in dit domein identificeren. Verder wordt simplificatie van de verschillende beschikbare beurzen doorgezet en komt er meer steun voor vrouwelijke innovatoren.
 

Introductie EIC: Pilotfases onder Horizon 2020

De European Innovation Council (EIC) is in de laatste jaren van Horizon 2020 als pilot geïntroduceerd met als doel risicovolle en baanbrekende innovatieprojecten te ondersteunen om zo ook het concurrentievermogen van de EU te versterken. Binnen het werkprogramma 2018-2020 werd voor de eerste pilot een budget geïntroduceerd van 2,7 miljard euro. De eerste pilot werd in 2019 opgevolgd door de enhanced pilot voor de jaren 2019-2020.

De EIC pilot is bottom-up ingericht, wat wil zeggen dat de Commissie in principe van tevoren geen thematische invulling voor de calls vastlegt, maar dat innovatoren vrij zijn voorstellen in te dienen over onderwerpen die zij relevant achten. Een uitzondering hierop vormt echter de eenmalige ‘Green Deal call’ in 2020 van 350 miljoen euro – waarvan 300 miljoen voorzien is voor de EIC Accelerator.
 

EIC Adviesraad

In mei 2017 werd de High Level Group of Innovators aangesteld om aanbevelingen te doen voor de EIC in Horizon Europe. Op 20 november 2017 hebben ze de eerste set aanbevelingen gedaan waarin ze een ambitieus EIC aanmoedigen. 

In juni 2019 maakte de Commissie de EIC Adviesraad bekend. Hiervoor heeft de Commissie 22 innovatieleiders aangesteld, waaronder de Nederlander Yousef Yousef. De innovatieleiders zullen in 2019-2020 de Commissie adviseren over de voortgang van de EIC pilot en meehelpen met het opzetten van de EIC, zoals deze uiteindelijk onder Horizon Europe zal worden ingezet. Daarna zullen ze in 2021-2027 betrokken blijven bij het ontwikkelen van de strategie en de opzet van de EIC onder Horizon Europe.
 

EIC expertgroepen en programmamanagers

Onder de volwaardige EIC wil de Commissie inzetten op een nieuwe manier van financieringsbeheer, namelijk via programmamanagers. Zij zullen verschillende portfolio’s van onderzoeks- en innovatieprojecten overzien en hierbij projecten succesvol moeten begeleiden naar een strategische doorbraak. De Commissie maakte in maart 2020 een expertgroep bekend die aanbevelingen zal ontwikkelen over hoe de programmamanagers vanaf 2021 een maximale impact kunnen bereiken. Er zit, in tegenstelling tot de EIC-adviesraad, geen Nederlander in deze expertgroep. Ook lanceerde de Commissie een call voor een extra EIC-programmamanager die specifiek moet bijdragen aan het behalen van de Europese klimaatambities onder de Green Deal.
 

Meer informatie

Website Commissie: Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot
Publicatie Commissie: The European innovation council (EIC)
Publicatie Commissie: From idea to investment – An innovator’s guide to the EIC
Publicatie Commissie: Updated (draft) Work Programme 2018-2020
Publicatie Commissie: Enhanced European Innovation Council (EIC) Pilot – Frequently Asked Questions
Brochure Commissie: EIC Accelerator
Neth-ER artikel: Factsheet: De European Innovation Council-pilot
Neth-ER artikel: Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen

lees meer