Dossier: Green Deal

In december 2019 heeft de Europese Commissie de nieuwe groeistrategie van Europese Unie gepubliceerd: de Green Deal. Met de ambitieuze visie wil de Commissie voor het jaar 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale blok ter wereld te maken. Deze ambitie dient hand in hand te gaan met de groei van een eerlijke, welvarende samenleving en een concurrerende economie. Dit laatste wordt bereikt middels het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (JTM), dat voorziet in steun aan regio’s en sectoren die het meest worden geraakt door de transitie naar een groene economie. Zowel de Green Deal als het JTM vallen onder de verantwoordelijkheid van Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal. Het Green Deal investeringsplan -om de ambities financieel mogelijk te maken- valt onder de verantwoordelijkheid van Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor mensen.


Green Deal Investeringsplan

Het Green Deal Investeringsplan (EGDIP) is het investeringsplan voor de Europese Green Deal en het JTM. Middels het EGDIP wil de Commissie één biljoen euro aan duurzame investeringen mobiliseren om de ambitieuze ambities te voltooien. Het EGDIP wordt gefinancierd met 503 miljoen euro uit de EU begroting. De financiële middelen van de Commissie worden uit het huidige en aankomende EU budget gehaald. Het overige onderdeel van het bedrag dient te worden aangevuld met publieke en private investeringen. Er is namelijk al eerder besloten om 25% van het meerjarig financieel kader (MFK) aan het klimaat uit te geven. Bovendien is de injectie uitgesmeerd over een periode van tien jaar, waarmee de Commissie een voorschot neemt op het MFK 2028-2035. De financiële middelen van de Commissie worden uit het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 en het MFK 2021-2027 en aankomende EU budget gehaald. Het overige onderdeel van het bedrag dient te worden aangevuld met publieke en private investeringen. Er is namelijk al eerder besloten om 25% van het MFK aan het klimaat uit te geven. Bovendien is de injectie uitgesmeerd over een periode van tien jaar, waarmee de Commissie een voorschot neemt op het MFK 2028-2035.

Just Transition Fonds

Toch worden er ook nieuwe middelen vrij gemaakt binnen het EGDIP. Het fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) maakt onderdeel uit van het JTM en bevat 7.5 miljoen euro, aangevuld met 10 miljard euro vanuit het Europees Herstelfonds. Investeringen uit het JTF worden ingezet op het gebied van onderzoek & innovatie; technologie & infrastructuur voor betaalbare schone energie; en omscholing en bijscholing van werknemers. Op die manier draagt het JTF bij aan het doel van het JTM om steun te bieden aan regio’s die economisch meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en bij de ontwikkeling van vaardigheden die aansluiten op de arbeidsmarkt. Nederland heeft recht op 623 miljoen euro vanuit het JTF.

Belang voor het Kennisveld

Binnen de Green Deal zijn onderwijs, onderzoek en innovatie essentiële elementen om de klimaatdoelen te bereiken. De Commissie kondigt in de Green Deal de volgende acties aan op het gebied van onderwijs, wetenschap en innovatie:

  • Onderwijs: bij- en omscholing van toekomstige en huidige werknemers; het
    opzetten van een Europees competentieraamwerk voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden met betrekking tot klimaatverandering; de ontwikkeling van een Europees netwerk voor uitwisselen ervaringen leraren omtrent duurzaamheidsactiviteiten en financiering voor de renovatie van school- en ziekenhuisgebouwen.
  • Onderzoek en innovatie: aanmoediging van open data en een multidisciplinaire aanpak; een nadruk op experiment in onderzoeks- en innovatiebeleid; ontwikkeling van innovatie-waardenketens door middel van de grootschalige ontwikkeling en inzet van nieuwe technologieën; samenwerking tussen EIT KIC’s, hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven voor maximale impact en; financiering van veelbelovende start ups.

De acties op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie hebben zich al verder uitgewerkt naar concrete ontwikkelingen. Zo heeft de Commissie in haar voorstel voor het nieuwe werkprogramma van de EIC een eenmalige Green Deal Call ter waarde van 350 miljoen euro in het kader van Horizon 2020 geïntroduceerd. Een groot deel van het bedrag richt zich op de EIC accelerator, welke start-ups en MKB ondersteunt bij het ontwikkelen en opschalen van baanbrekende innovaties. Daarnaast wordt in toenemende mate gesproken over de mogelijkheden van duurzame mobiliteit binnen de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s.

Tijdlijn

De Commissie wil het huidige en toekomstige reguleringskader herzien om ervoor te zorgen dat de Green Deal ambities worden ondersteund met accurate wetgeving. Zo heeft de Commissie op 4 maart de Klimaatwet geïntroduceerd en zijn de Europese klimaatdoelen in december aangescherpt. Ook is in december het klimaatpact gelanceerd, om de maatschappelijker betrokkenheid van Europeanen bij klimaat en milieu te vergroten. De industrie strategie, het Actieplan Circulaire economie, de Biodiversiteitsstrategie en de Farm to Fork strategie zijn in het voorjaar gelanceerd om de Green Deal ambities te ondersteunen. Een herziening van de industrie strategie is inmiddels al in de maak. Andere Green Deal initiatieven worden door de COVID-19 uitbraak vertraagd of uitgesteld. Zo wordt de Europese klimaatadaptatiestrategie uitgesteld tot 2021.

Meer informatie

Website Europese Commissie: European Green Deal
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld? (part II: een jaar later)
Artikel Neth-ER: De Raad ziet herstel coronacrisis als kans om Europese industrie te vergroenen en digitaliseren
Artikel Neth-ER: Green Deal investeringsplan mobiliseert één biljoen euro
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Just Transition Fund concentreert zich op Groningen
Artikel Neth-ER: Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen
Artikel Neth-ER: Erasmus+ moet duurzamer, maar fysieke mobiliteit is onvervangbaar
Artikel Neth-ER: Industriestrategie biedt ruimte voor kennisveld

Geüpdatet op: 16/12/2020

lees meer