De Afrikaanse en de Europese Unie zijn het eens over een gezamenlijke innovatieagenda. De agenda moet de innovatiecapaciteiten van Europese en Afrikaanse onderzoekers vooruit helpen door meer en betere samenwerking te bevorderen. De agenda bevat vier speerpunten: onderzoek en innovatie, volksgezondheid, de groene transitie en technologie. Daarnaast presenteert de Commissie een online omgeving en een routekaart die geïnteresseerde partijen inzicht geeft in de mogelijkheden.


Europees-Afrikaanse Innovatieagenda biedt kennisveld kansen

Vier doelstellingen

De Afrikaanse Unie en de EU nemen een gezamenlijke innovatieagenda aan. De agenda loopt voor een periode van tien jaar en focust zich op vier O&I-gerelateerde thema’s, namelijk: innovatie, volksgezondheid, de groene transitie en technologie. Tegelijkertijd lanceert de Commissie ook de innovatie-interface verbonden aan de agenda, die deel uitmaakt van het platform voor innovatietalent. De interface bevat informatie over initiatieven en kansen voor ondernemers, onderzoekers en investeerders die ontstaan door de uitvoering van de innovatieagenda. Deze interface biedt onder andere toegang tot een nieuw trainingsschema voor de deep-tech sector, dat naar verwachting vóór eind 2023 van start gaat.

Live routekaart

Onderdeel van de aangenomen innovatieagenda is een ‘routekaart in ontwikkeling. De routekaart biedt een overzicht van de bestaande en nieuwe initiatieven. Denk aan Erasmus+ projecten, het Digital Education Action Plan, HEIinnovate en Horizon Europe. Ook biedt de routekaart een checklist om te zien waar nog potentie ligt voor samenwerking en welke vereisten er zijn voor het opzetten van projecten. Het document wordt elk kwartaal geëvalueerd door de lidstaten en waar nodig geüpdatet.

Context

Tijdens de 6e EU-Afrikatop werd een gezamenlijke visie voor een hernieuwd partnerschap tussen Afrika en de EU voor 2030 neergelegd. Het belang van betere samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie werd hierin benadrukt en om deze reden werd de innovatieagenda van de Unie en Afrika in het leven geroepen. De Commissie wil op basis van openheid en wederkerigheid bilaterale initiatieven opzetten op het vlak van digitalisering, duurzaamheid en gezondheid met derde landen met een sterke O&I basis. In combinatie met het Global Gateway initiatief, wil de Commissie Europa verbinden met de rest van de wereld, middels een hoogwaardige en groene infrastructuur opdat de globale positie van Europa versterkt wordt.  

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.