25 februari 2021

Met tien onderzoekspartnerschappen op weg naar een groener, veerkrachtiger en digitaal Europa

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

  

Tien nieuwe geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen moeten de overgang naar een groen, klimaatneutraal en digitaal Europa versnellen en de Europese industrie veerkrachtiger en concurrerender maken. De Commissie doet een voorstel voor samenwerking tussen de Europese Unie, de lidstaten en de industrie om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen in verschillende sectoren te kunnen gaan implementeren.  


Met tien onderzoekspartnerschappen op weg naar een groener, veerkrachtiger en digitaal Europa

Tien miljard voor tien partnerschappen  

De Commissie komt met een voorstel om tien nieuwe geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen op de richten. Zij moeten ervoor zorgen dat de overgang naar een groen, klimaarneutraal en digitaal Europa soepeler en sneller verloopt. De Commissie trekt hier 10 miljard euro voor uit, en de partners zullen tenminste een gelijkwaardig bedrag inbrengen.  

Welke zijn het?  

Dit zijn de tien nieuwe partnerschappen:  

  1. Global Health EDCTP: bouwt voort op the Second European Developing Countries Clinical Trials Partnership  en wordt verder geïnstitutionaliseerd met een eigen rechtspersoon. Dit partnerschap heeft als doel om infectieziekten in Sub-Saharaans Afrika te verminderen, om onderzoekscapaciteit te versterken en om paraatheid en respons op infectieziekten in Afrika en de rest van de wereld te verbeteren.  

  2. Innovative Health Initiative: bouwt voort op het Innovative Medicines Initiative. Dit initiatief houdt zich bezig met het creëren van een Europees ecosysteem voor gezondheidsonderzoek en –innovatie en omvat preventie, diagnostiek, behandeling en disease management. Dit partnerschap draagt onder andere bij aan het bereiken van de doelstellingen van Europe's Beating Cancer Plan en de Europese farmaceutische strategie.

  3. Key Digital Technologies: bouwt voort op Electronic Components and Systems for European Leadership. Dit partnerschap ondersteunt onderzoek en innovatie voor de volgende generatie microprocessoren en moet het technologische concurrentievermogen van Europa te versterken.

  4. Circular Bio-based Europe: bouwt voort op Bio-based Industries. Dit partnerschap heeft als doel om de duurzame winning en omzetting van biomassa te ontwikkelen en uit te breiden en circulariteit van productie en consumptie te vergoten.

  5. Clean Hydrogen: bouwt voort op Fuel Cells and Hydrogen. Dit partnerschap wordt georganiseerd rond de drie pijlers: waterstofproductie, - distributie en -gebruik in transport, industrie en gebouwen. Zes andere sectorale partnerschappen zullen dit ondersteunen; wegvervoer, trein, maritiem, luchtvaart, schoon staal en schone procesindustrieën.

  6. Clean Aviation: bouwt voort op Clean Sky 2. Dit partnerschap heeft als doel de luchtvaart te transformeren naar een klimaatneutrale sector door de volgende generatie ultra-efficiënte koolstofarme vliegtuigen te ontwikkelen. Deze vliegtuigen met nieuwe krachtbronnen, motoren en systemen moet het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de luchtvaartsector verbeteren.

  7. Europe’s Rail: bouwt voort op Shift2Rail. Dit partnerschap zal zich richten op digitale innovatie en automatisering, om zo de radicale transformatie van het spoorwegsysteem te bewerkstelligen en de Single European Railway Area te realiseren.

  8. Single European Sky ATM Research 3: bouwt voort op Single European Sky 2. Met dit partnerschap wil de Commissie de Europese luchtvaart de meest efficiënte en milieuvriendelijkste ter wereld maken. Dit is nodig voor het concurrentievermogen en het herstel van de Europese luchtvaartsector na de coronacrisis.

  9. Smart Networks and Services: bouwt voort op 5G Infrastructure Public Private Partnership en wordt verder geïnstitutionaliseerd met een eigen rechtspersoon. Dit partnerschap zal technologie voor slimme netwerken en diensten ondersteunen en de digitale en groene transitie mogelijk te maken. Het partnerschap zal enerzijds onderzoeksactiviteiten naar 6G-technologie coördineren en anderzijds initiatieven voor de uitrol van 5G in het kader van de Connecting Europe Facility Digital en andere programma's faciliteren.

  10. European Metrology: bouwt voort op The European Metrology Programme for Innovation and Researchmaar heeft geen eigen rechtspersoon zoals de andere negen partnerschappen. Het doel van dit partnerschap is het versterken van het metrologiesysteem in Europa, waarin verhoogde nauwkeurigheid, precisie en nieuwe meetmogelijkheden centraal staan. De Commissie vraagt uw feedback over het voorstel.

Wie mag meedoen?

Derde landen die een associatieverdrag voor Horizon Europe sluiten, kunnen ook deelnemen aan de geïnstitutionaliseerde partnerschappen, mits ze een bepaalde vorm van financiële commitment inleggen. Naast geïnstitutionaliseerde partnerschappen zijn er nog twee andere vormen partnerschappen, waarvan deelname van partners meer projectmatig en voor een bepaalde duur is.

Hoe nu verder?

Anders dan onder Horizon 2020, heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een basisverordening voor de oprichting van negen geïnstitutionaliseerde EU-partnerschappen. Het metrologiepartnerschap wordt afzonderlijk behandeld, aangezien het op basis van een andere juridische grondslag wordt gecreëerd. Het voorstel, ook wel de Single Basic Act (SBA) genaamd, moet voor goedkeuring eerst langs de Raad, na overleg met het Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Naar verwachting zal de SBA na de zomer van 2021 worden aangenomen, afhankelijk van hoe snel de onderhandelingen in de Raad zullen verlopen.

Vergeet de computer niet

Er is nog een elfde geïnstitutionaliseerd partnerschap dat de Commissie al in 2020 presenteerde: high-performance computing. Dit partnerschap beoogt de ontwikkeling van de drie beste supercomputers ter wereld in Europa. De Commissie presenteerde het voorstel los van de huidige tien, maar het Parlement behandelt ze gelijktijdig.

Context

De nieuwe Europese partnerschappen vallen onder het programma van Horizon Europe. In het eerste strategische plan liet de Commissie al weten 49 nieuwe partnerschappen te willen lanceren onder Horizon Europe. Dit is een stuk minder dan de 100 partnerschappen onder Horizon 2020. De partnerschappen zijn in het leven geroepen om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen in verschillende sectoren te implementeren. Dit doen ze onder andere door publieke en private partijen te mobiliseren. Alle partnerschappen delen de doelstelling om een klimaatneutraal en digitaal Europa te bereiken en zullen bijdragen aan het versterken van de Europese Onderzoeksruimte (ERA).