Nederland behoort tot een van de winnaars van het New European Bauhaus Acceleration-initiatief van EIT Digital. Vier ondernemingen krijgen een bedrag van 50.000 euro. In totaal maakt het European Institute of Innovation and Technology (EIT) vijf miljoen euro vrij in 2021-2022 voor New European Bauhaus-achtige projecten.


Nederland behoort tot winnaars Bauhaus-initiatief van EIT Digital

Nederlandse winnaars

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) heeft uit bijna 150 aanvragen afkomstig uit alle EU-lidstaten vier ondernemingen uitgeroepen tot winnaars van de New European Bauhaus Acceleration in de categorie digitale technologie (EIT Digital). Eén van de winnaars is de Nederlandse onderneming Boxie 24, dat betaalbare en milieuvriendelijke opbergoplossingen biedt voor stadsbewoners. De winnaars krijgen een bedrag van 50.000 euro mee naar huis. Eerder ontvingen maar liefst vijf Nederlandse bedrijven financiering van het EIT Digital Accelerator-programma, wat gericht is op het financieren van scale-ups. Daarnaast zal het EIT komend jaar met een budget van 5 miljoen euro 20 ondernemingen financieren onder het EIT Community Booster-pilotprogramma, dat het nieuwe Bauhaus-initiatief ondersteunt. Bedrijven die onder andere ondersteuningsdiensten bieden aan ondernemers die zich bezighouden met Bauhaus kunnen financiering krijgen. Daarnaast wordt ook ingezet op het mobiliseren van burgerinitiatieven en het aanbieden van trainings- en onderwijscursussen rond ondernemen. Bedrijven kunnen zich tot 17 december aanmelden voor de EIT Community Booster.

Context

De EIT Digital Accelerator richt zich op het ondersteunen van bedrijven bij het opschalen en het vergroten van sociale en economische impact. De huidige pilot is het eerste project dat valt onder de nieuwe Bauhaus-activiteiten van het EIT. Naar aanleiding van de oproep van het EIT om met partners gezamenlijk innovatie en duurzame ontwikkeling in de culture en creatieve sectoren te stimuleren, hebben de European Innovation Council (EIC) en het EIT een intentieverklaring ondertekend voor systematische en structurele samenwerking. Het gaat hierbij om de drie KICs uit de eerste golf, namelijk de Climate-KIC, EIT Digital en EIT InnoEnergy.