03 januari 2023

Nieuw-Zeeland en Commissie bereiken akkoord over associatie tot (deel van) Horizon Europe

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Nieuw-Zeeland en de Commissie hebben de associatieonderhandelingen over Horizon Europe met succes afgerond. Dit betekent dat onderzoekers en organisaties van de eilandnatie nu deel kunnen nemen aan pijler twee van het programma: “wereldwijde uitdagingen en industrieel concurrentievermogen.


Nieuw-Zeeland en Commissie bereiken akkoord over associatie tot (deel van) Horizon Europe

Nieuw-Zeeland in Horizon Europe

Nieuw-Zeeland associeert zich met Horizon Europe. Dit maakt de Commissie bekend in een persbericht. De Nieuw-Zeelandse deelname aan het Kaderprogramma zal naar verwachting de samenwerking tussen Europese en Nieuw-Zeelandse onderzoekers en organisaties bevorderen. Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland mogen op gelijke voet met Europese onderzoekers meedoen met projecten die vallen onder de tweede pijler van het programma, dat gaat over wereldwijde uitdagingen, industrieel concurrentievermogen en de missies.

Context

Met de overgang van Horizon 2020 naar Horizon Europe is het voor meer landen buiten Europa mogelijk om zich te associëren met het Kaderprogramma. In Horizon 2020 konden alleen landen van de European Free Trade Association, kandidaat-lidstaten en buurlanden deelnemen. Nu kunnen ook andere derde landen zich associëren, mits zij voldoen aan de criteria die de Horizon Europe Verordening stelt. Diezelfde Verordening bepaalt dat de EU derde landen de toegang tot delen van Horizon Europe mag weigeren, wat nu dus ook het geval is met Nieuw-Zeeland. De Commissie heeft in haar mondiale aanpak voor O&I aangegeven meer te willen samenwerken met gelijkgestemde landen buiten Europa op het gebied van onderzoek. Zo onderhandelt ze momenteel ook met Canada, Japan en Zuid-Korea over hun mogelijke toetreding tot Horizon Europe. Van deze landen is Canada het verst gevorderd in de onderhandelingen. Binnen de continentale grenzen zijn er echter nog problemen. Zo zijn de deelnames van Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk nog niet rond door politieke onenigheden.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.