10 juni 2021

Voorstel begroting 2022: ten minste 12,2 miljard voor Horizon en 3,4 miljard voor Erasmus+

Caressa Cornelis

Caressa Cornelis

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Horizon Europe krijgt ten minste 12,2 miljard in 2022 en Erasmus+ 3,4 miljard, zo blijkt uit het voorstel van de Commissie voor de begroting van 2022. De conceptbegroting voor aankomend jaar bedraagt 167,8 miljard euro, waar nog eens een geschatte 143,5 miljard aan subsidies uit het herstelfonds NextGenerationEU bijkomt.


Voorstel begroting 2022: ten minste 12,2 miljard voor Horizon en 3,4 miljard voor Erasmus+

Horizon 12,1 miljard & Erasmus 3,4 miljard

Conform de conceptbegroting voor 2022 van de Commissie is de basiswaarde van het EU-budget van aankomend jaar 167,8 miljard euro, aangevuld met 143,5 miljard aan subsidies uit het herstelfonds NextGenerationEU. Horizon Europe krijgt ten minste 12,2 miljard euro toebedeeld in 2022 en Erasmus+ 3,4 miljard, als het aan de Commissie ligt. Voor Horizon kan daar nog eens 1,8 miljard uit het herstelfonds bijkomen. Deze bedragen komen overeen met de verwachte jaarlijkse afgifte van gelden gedurende de cyclus van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor beide programma’s. Het budget voor Horizon zal elk jaar ongeveer hetzelfde zijn, terwijl het budget voor Erasmus+ steeds iets hoger wordt richting het einde van de huidige cyclus. De conceptbegroting voorziet verder 36,5 miljard euro voor de structuurfondsen in 2022, waarvoor er 10,8 miljard bijkomt uit React-EU, dat onderdeel is van het herstelfonds.

Hoeveel krijgen andere programma’s?

Met de EU-begroting voor 2022 wil de Commissie het economisch herstel na de coronacrisis bespoedigen en inzetten op de groene en digitale transitie. Voor 2022 voorziet de Commissie de volgende budgetten voor de belangrijkste programma’s naast Horizon, Erasmus+ en de structuurfondsen: 1,2 miljard voor Digital Europe, 789 miljoen voor EU4Health, 13,3 miljard voor het Europees Sociaal Fonds+, 1,2 miljard voor InvestEU (met aanvullend 1,8 miljard uit het herstelfonds) , 950 miljoen voor het Europees Defensiefonds en 2,1 miljard voor het Europees ruimtevaartprogramma.

Context

De conceptbegroting voor 2022 van de Commissie is gebaseerd op het MFK-akkoord voor 2021-2027 dat afgelopen december werd bereikt. Voor adoptie van de begroting is goedkeuring van de Raad en het Parlement vereist; de Raad zal zich erover uitspreken in juli en het Parlement na de zomer. Zij zullen vervolgens een akkoord uitonderhandelen, dat er in ieder geval moet liggen voor 15 november.