De Commissie, EIT-Klimaat KIC en de VN-afdeling Klimaatverandering slaan de handen ineen in een nieuwe Global Innovation Hub. De Hub is gelanceerd tijdens de COP26 en wil aanjager zijn van meer ambitieuze klimaatactie door onder meer steun aan klimaatinnovatie.


EIT-Klimaat KIC actieve rol in mondiale Innovatie Hub VN

Bevordering innovatieve klimaatoplossingen

Om klimaat- en duurzame innovatie te bevorderen is op de VN Klimaatconferentie 2021 (COP26) de Global Innovation Hub gelanceerd door de Verenigde Naties-afdeling Klimaatverandering, met het European Institute of Innovation and Technology (EIT)-Klimaat KIC en de Commissie als partner. De Hub zal de ontwikkeling en inzet van innovatieve klimaatoplossingen faciliteren door middel van de moonshot approach. Concreet betekent dit het vertalen van nationale klimaatbeloftes in concrete duurzaamheidsinnovaties, om deze vervolgens ook te implementeren. Het wil op prangende behoeftes van de samenleving inspelen met innovatieve oplossingen. De Hub zelf zal fungeren als een digitaal platform, waarop data wordt verzameld en zal ook als ontmoetingsplek dienen voor organisaties, experts en potentiële financiers. Daarnaast zijn er een stuurgroep, adviesraad en thematische werkgroepen van deskundigen, geleid door het Secretariaat van het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Op oproepbasis worden experts gezocht. Hoe EIT Klimaat KIC en de Commissie precies gaan bijdragen – bijvoorbeeld financieel – is nog onduidelijk.

Context

De Globale Innovatie Hub werd aangekondigd op de COP26 in Glasgow, de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties, en moet een bijdrage leveren aan de klimaat-gerelateerde Sustainable Development Goals. Dit jaar staat in het teken van herziening van nationale klimaatdoelstellingen, voor de eerste keer sinds de Parijs-akkoorden. De EIT KIC’s zijn Europese samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en het bedrijfsleven, gericht op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. De EIT Klimaat-KIC is opgericht om de transitie naar een klimaat-neutrale economie te versnellen.