Volgens de ITRE-commissie in het Parlement zijn investeringen in onderzoek & innovatie fundamenteel voor het ondersteunen van het Europese concurrentievermogen. Dat geeft de commissie mee ter input voor de richtlijnen ten aanzien van het jaarbudget 2024.


ITRE benadrukt belang financiering voor onderzoek & innovatie in eisen budget 2024

Belang investeringen  

De Commissie voor Onderzoek, Industrie en Energie (ITRE) in het Parlement benadrukt het belang van investeringen in onderzoek en innovatie in een opinie voor de begrotingscommissie (BUDG) ten behoeve van de richtlijnen voor het jaarbudget 2024. Volgens ITRE moet er genoeg financiering beschikbaar worden gesteld voor innovatieve sectoren, ter ondersteuning van het Europese concurrentievermogen. Verder geeft de commissie mee dat een herziening van het Meerjarig Financieel Kader rekening dient te houden met nieuwe initiatieven, zoals het Bauhaus, de hoge inflatie en de toegenomen energieprijzen. Verder pleit ITRE voor het terugvloeien van decommitments in Horizon Europe. Hiermee doelt de commissie op budget dat is voorzien voor Horizon, maar niet is uitgegeven. Dit zou de financieringsproblemen van de Chips Act in ieder geval gedeeltelijk moeten oplossen, aldus ITRE.

Nieuwe initiatieven, nieuw geld 

ITRE haalt ook de recente initiatieven rondom de Net-Zero Industry Act en het European Sovereignty Fund aan om het punt te maken dat nieuwe initiatieven nieuwe financiering vereisen. Daarnaast pleit de commissie expliciet voor investeringen in gezondheidsonderzoek als gevolg van de coronapandemie. Verder wil ITRE dat de uitvoerende agentschappen van de EU die zich bezighouden met onderzoek voldoende financiering krijgen voor een adequate inzet van personeel.  

Context

De input van ITRE is gericht aan BUDG, die bezig is met het opstellen van richtlijnen voor het jaarbudget 2024. Op basis daarvan zal BUDG een eerste aanzet doen voor de positie van het Parlement ten aanzien van de begroting in 2024, als de Commissie met een voorstel daartoe is gekomen. Ook de lidstaten hebben eigen richtlijnen opgesteld voor de jaarbegroting 2024, die overigens geen inhoudelijke prioriteiten uiteenzetten. Daarmee is het startschot ingeluid van de jaarlijkse begrotingscyclus, die ieder jaar weer tot onenigheid leidt tussen het Parlement en de Raad. Eerder deze maand kwam ook de CULT-commissie in het Parlement met input voor BUDG.