De Nederlandse uitgaven aan onderzoek en innovatie (O&I) per hoofd van de bevolking zijn met 11,8% gestegen in 2021 ten opzichte van 2020. Daarmee is Nederland beduidend meer gaan investeren dan gemiddeld in de EU, waar er 'slechts' een toename van gemiddeld 6,5% was. De investeringskloof met concurrerende landen zoals Zweden, Oostenrijk en Finland is echter gelijk gebleven.


Nederlandse O&I investeringen stijgen mee met Europese concurrenten

Significante stijging Nederlandse en EU O&I investeringen

De Nederlandse overheid investeert meer in onderzoek en innovatie (O&I). Dat kan men concluderen uit de laatste cijfers van Eurostat over de O&I overheidsinvesteringen binnen (en buiten) de EU. Hieruit blijkt dat de Nederlandse investeringen in 2021 naar 389,40 euro per hoofd van de bevolking stegen, ten opzichte van 348,30 euro in 2020. Een toename van 11,8%. In totaal betekende dit een toename van 742 miljoen euro aan Nederlandse O&I investeringen. Binnen de EU was er gemiddeld ‘slechts’ een stijging van 229,80 euro naar 244,30 euro per hoofd, wat neerkomt op een toename van 6,55%.

Concurrentie zit niet stil

Nederland komt daarmee net zoals als vorig jaar op de 7de plek binnen de EU op het gebied van publieke overheidsinvesteringen in O&I. Ons land volgt daarmee concurrenten als Oostenrijk (389,4 euro per hoofd), Finland (400,6 euro per hoofd) en Zweden (405,4 euro per hoofd) op de voet. Deze groep landen hoeft slechts Luxemburg (689,1 euro per hoofd), Denemarken (530 euro per hoofd) en Duitsland voor zich te dulden volgens de cijfers van Eurostat. Net zoals vorig jaar blijven Roemenië (19 euro per hoofd), Bulgarije (24,10 euro per hoofd) en Letland (44,60 euro per hoofd) de minst investerende landen.

Context

Eurostat is een bureau  van de EU, belast met het opmaken van statistieken. De government budget allocations for R&D (GBARD) van Euorstat geven ieder jaar inzicht in de prioriteit die overheden toekennen aan financiering van O&I. Deze investeringen zijn cruciaal voor het beleid ten behoeve van de Europese concurrentievermogen. De EU heeft zich ten doel gesteld om 3% van het bbp aan O&I uit te geven. Publieke overheidsinvesteringen maken echter slechts een deel uit van dit bbp. Eerder dit jaar maakte minister Dijkgraaf bekend de komende jaren extra geld vrij te gaan maken voor O&I.