Het Parlement stelt voor om de voorgestelde Commissiebegroting met 311 miljoen euro en 200 miljoen euro te verhogen op het gebied van respectievelijk Horizon en Erasmus+. Dat blijkt uit de positie van het Parlement richting de onderhandelingen met de Raad. In totaal eist het Parlement dat er 1,64 miljard meer wordt uitgetrokken voor de gehele begroting dan de Commissie aanvankelijk voorstelde. Er moet voor het einde van het jaar een ondertekend akkoord liggen tussen de Raad en het Parlement.


Parlement wil in 2023 een half miljard meer spenderen aan Erasmus+ en Horizon

Investeer meer in kennis!

Er moet 511 miljoen euro meer dan de Commissie voorstelt naar Horizon Europe en Erasmus+. Dat blijkt uit de officiële positie van het Europees Parlement (EP). De positie van de Budget-commissie om 311 miljoen euro en 200 miljoen euro meer in respectievelijk Horizon en Erasmus+ te investeren werd deze week aangenomen door de plenaire vergadering. Naast Horizon en Erasmus+, stelt het Parlement voor om ook meer geld voor Digital Europe (+251 miljoen euro), EU4Health (+25 miljoen euro) en Global Europe (+162 miljoen euro) uit te trekken. Op het gebied van de structuurfondsen accepteert het EP de positie van de Raad om het voorgestelde bedrag van de Commissie op 46,1 miljard euro te houden. Ook de oorlog in Oekraïne heeft een flinke weerslag op de positie van het Parlement. Men stelt voor om 537 miljoen euro extra te spenderen aan posten gerelateerd aan internationale hulp. In totaal wil het Parlement 1,64 miljard euro meer uittrekken dan de Commissie aanvankelijk voorstelde.

EIC ontloopt bevriezing budget

Het Parlement zag op het laatste moment af van een stemming ten nadele van de European Innovation Council (EIC). Een aantal Europarlementariërs, waaronder Horizon rapporteur Christian Ehler, wilde het budget gereserveerd voor de EIC (75 miljoen euro) aanvankelijk bevriezen. Dat heeft te maken met groeiende zorgen over een aangekondigde herstructurering van het Europees agentschap voor innovatie. Met name het aanstellen van een externe fondsenbeheerder baart de parlementariërs zorgen. Het is onduidelijk waarom de stemming over bevriezing uiteindelijk geschrapt werd.

Context

Neth-ER steunt het Parlement in haar strijd voor meer budget in onderzoek en innovatie. Ook verschillende kenniskoepels spraken zich uit tegen de positie van de Raad. De conceptbegroting voor 2023 van de Commissie is gebaseerd op het akkoord van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-2027. Het budget voor Horizon zal elk jaar ongeveer hetzelfde zijn, terwijl het budget voor Erasmus+ steeds iets hoger wordt richting het einde van de huidige cyclus. Om tot een definitieve Europese begroting voor 2023 te komen gaan de Raad en het Parlement de komende weken onderhandelen. Vorig jaar resulteerde de onderhandelingen in een bescheiden overwinning voor het Parlement.