Het Lifelong Learning Platform stelt dat levenslang leren een kernprincipe moet zijn van het Europese onderwijsbeleid. Ze benadrukt het belang van onderwijs met een focus op klimaat en duurzame levensstijlen, om inwoners van alle leeftijden te engageren in de groene transitie. Dit valt te lezen in een position paper gepubliceerd door het platform.  


“Levenslang leren moet primaire gidsprincipe zijn voor al het onderwijsbeleid”

Recht op levenslang leren 

Duurzaamheid en inclusie, dat is wat het Lifelong Learning Platform (LLLP) beoogt in een position paper over de strategische rol voor onderwijs, opleiding en levenslang leren. In een serie aanbevelingen geeft het platform aan hoe we een duurzame toekomst in Europa kunnen bereiken, door middel van EU-programma’s zoals de Skills Agenda, de Europese Onderwijs- en Onderzoeksruimtes, het Digital Education Action Plan en de Green Deal. In de aanbevelingen stelt het LLLP dat levenslang leren een primair gidsprincipe moet worden voor Europees onderwijsbeleid om potentieel op elke leeftijd te benutten en bij te dragen aan de duurzame en groene transities. Het platform ziet levenslang leren als een mensenrecht, en roept lidstaten op rechten in te voeren die alle inwoners de mogelijkheid tot persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt.  

Duurzaam onderwijsbeleid 

Om de weg vrij te maken naar een duurzame toekomst voor Europa komt het platform ook met aanbevelingen voor vergroening in het onderwijs. Het LLLP benadrukt het belang van een ‘groene mentaliteit’, gepaard met meer steun voor klimaatonderwijs en duurzame levensstijlen. Deze duurzame ontwikkelingen moet de EU ook integreren in haar programma’s en onderwijsbeleid. Het platform stelt verder dat actieve burgerparticipatie van invloed is op duurzame ontwikkeling, derhalve is maatschappelijke opvoeding essentieel in het onderwijs. Deze ontwikkelingen dragen ook bij aan de Sustainable Development Goals van de VN, waarbij doelstelling vier landen vraagt inwoners van kennis in duurzame ontwikkelingen te voorzien.  

Context 

Het Lifelong Learning Platform zet zich in om de belangen te behartigen van 42 Europese organisaties actief op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd, die samen meer dan 50.000 onderwijsinstellingen en verenigingen vertegenwoordigen. Met het position paper reageert het LLLP op de Commissie’s nieuwe visie voor een Europese Onderwijsruimte en andere plannen die dit jaar werden gepubliceerd. Neth-ER publiceerde eerder al een position paper als antwoord op de Mededeling over de Europese Onderwijsruimte.