Minimaal 100 nieuwe Centres of Vocational Excellence tegen 2027 en het beroepsonderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat stelt de Commissie in haar actieplan om tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden aan te pakken. Voor deze plannen trekt de Commissie 65 miljard euro uit.


Commissie: 100 extra Centres of Vocational Excellence tegen 2027

100 nieuwe CoVEs en betere aansluiting op de arbeidsmarkt  

De Commissie wil 100 extra Centres of Vocational Excellence (CoVE) mede-financieren tegen 2027.  Dat stelt zij in haar actieplan voor het aanpakken van tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden. De CoVEs bevorderen innovatie en regionale en Europese ontwikkeling. Daarnaast wil de Commissie samen met maatschappelijke organisaties vóór 2025 een nieuwe verklaring opstellen in het kader van het beroepsonderwijs en het Kopenhagen Proces. Deze verklaring zal beleidsmaatregelen en -hervormingen bevatten om het beroepsonderwijs beter af te stemmen op de veranderende behoeftes van de arbeidsmarkt, zoals de verdere integratie van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie. Ook wil de Commissie nieuwe regionale partnerschappen onder het Pact for Skills opzetten, bijvoorbeeld voor Net Zero technologieën. Hiervoor maakt de Commissie 65 miljard euro in haar budget vrij.

Meer mobiliteit en achterblijvers steunen

Het moet ook gemakkelijker worden voor arbeidskrachten en leerlingen om in andere lidstaten te werken. Daarbij moet ook de voorgestelde EU Talent Pool helpen om niet-EU arbeidskrachten, die al beschikken over de benodigde vaardigheden, naar Europa te halen. Bovendien zet de Commissie meer in op inclusie van ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt. Zo zal meer budget worden toegekend aan projecten waarbij werkloze en ongeschoolde jongeren (NEETs) worden betrokken. Daarnaast worden lidstaten en werkgevers aangespoord om curricula beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het beroepsonderwijs te verbinden met werkgevers door middel van stages.

Context

Het aanpakken van tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden maakt deel uit van de Europese strategie om haar concurrentievermogen en veerkrachtigheid te versterken, onder andere in het kader van de groene en digitale transities. De EU zet daarom meer in op vaardigheden en beroepsonderwijs. Zo was 2023 het Europees Jaar van de Vaardigheden, waarin de EU meer aandacht besteedde aan vaardighedenontwikkeling. Ook heeft de Commissie de Skills Agenda, gericht op het dichten van de vaardighedenkloof door middel van meerdere beleidsinitiatieven Onderdeel van deze agenda is het Pact for Skills, dat als doel heeft een gezamenlijk model te creëren voor bij- en omscholing in Europa.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.