De European Research Council (ERC) introduceert een mentorinitiatief om de toegang tot het programma te verbreden. Onderzoekers uit minder presenterende regio’s zouden met dit schema een helpende hand krijgen in hun aanmeldingen voor ERC-beurzen.


ERC lanceert mentorinitiatief voor wideninglanden

Grotere kans op beurzen

De European Research Council (ERC) lanceert een mentorinitiatief om de toegang tot de Europese onderzoeksgelden voor grensverleggend onderzoek te vergroten. Het doel van het initiatief is om ondersteuning te geven aan onderzoekers afkomstig van regio's met lage deelname aan het Europese Kaderprogramma. Met het schema wil de ERC internationale experts, zoals ERC-begunstigden en voormalige ERC-panelleden, motiveren om potentiële deelnemers te adviseren over de kwaliteit van hun onderzoeksvoorstellen.

Coaching van internationale experts

Onder het initiatief geven ervaren internationale experts feedback aan onderzoekers op hun projectvoorstellen, voordat deze worden ingediend. Nationale en lokale bureaus voor onderzoeksondersteuning kunnen via National Contact Points (NCP's) de ERC inschakelen om te helpen bij de zoektocht naar internationale experts die willen adviseren. De ERC fungeert vervolgens als matchmaker tussen beursindieners en mentoren. De ERC voorziet geen financiering voor het initiatief. Eventuele kosten moeten aanvragende kantoren zelf opbrengen.

Context

Als één van de instrumenten binnen Horizon Europe ondersteunt de ERC grensverleggend onderzoek. De ERC reikt beurzen uit aan onderzoekers op basis van excellentie. Met de werkgroep Widening European Participation, opgericht in 2014, hoopt de ERC een steentje bij te dragen aan het reduceren van de verschillen in onderzoek- en innovatieprestaties tussen EU-lidstaten. Naast het nieuwe mentorinitiatief werd in het jaarverslag voor 2019 het ondersteuningsprogramma ‘Visiting Research Fellowship’ benoemd, waardoor jonge onderzoekers uit minder presenterende landen internationale ervaring kunnen opdoen in een onderzoeksgroep met ERC-financiering.