Vier Nederlandse regio’s zijn door de Commissie uitgekozen om deel te nemen aan de Klimaatadaptatie missie. De steden Rotterdam, Zwolle en Amersfoort en de provincie Utrecht gaan bijdragen aan het doel om 150 Europese klimaatbestendige regio’s te hebben in 2030. Tot en met 2023 is er 370 miljoen euro beschikbaar.


Vier Nederlandse regio's doen mee aan de Klimaatadaptatie missie

Klimaatbestendige regio’s

Provincie Utrecht en de steden Rotterdam, Zwolle en Amersfoort doen namens Nederland mee aan de klimaatadaptatie missie. In een persbericht laat de Commissie weten dat er in eerste instantie 118 Europese regio’s, steden en gemeentes uit achttien verschillende lidstaten zijn gekozen. Het doel van de missie is om gebieden in Europa bestendiger te maken tegen klimaatextremen, zoals hittegolven en bosbranden. Startpunt is de Mission Charter, waarmee lokale overheden hun ambities op het vlak van klimaatadaptatie onderstrepen. De missies verdeelt tot en met 2023 ongeveer 370 miljoen euro uit Horizon Europe. Het budget kan onder andere ingezet worden voor het herbouwen van getroffen gebieden en verticale landbouw. Bijkomende voordelen van de deelname zijn onder andere onderzoeks- en innovatie financieringsmogelijkheden, netwerkmogelijkheden & advies en begeleiding van het Missieplatform. Ook worden regio’s ondersteund bij het begrijpen, voorbereiden en managen van klimaat-extremen. Naast de regio’s zijn er ook vrienden van de missie aangekondigd, waarbij Nederland is vertegenwoordigd door het ‘netwerk klimaatadaptatie werkregio Delft’. Van de 118 regio’s zijn er opvallend veel Poolse (27), Spaanse (16) en Griekse (12) deelnemers.Lokale overheden kunnen nog steeds deelnemen aan de missie door de charter te ondertekenen.

Context

Binnen Horizon Europe heeft de Commissie 1,9 miljard euro beschikbaar gesteld voor de vijf missies, die in september van 2021 werden gepresenteerd. Bij de missies is het van belang dat Europese initiatieven zoals de Green Deal worden gerealiseerd aan de hand van tastbare en meetbare resultaten. Publieke instellingen en burgerparticipatie moeten hierbij hand in hand gaan. Op deze manier moeten de missies een significantie bijdrage leveren aan de zes prioriteiten van de Commissie Von der Leyen. Het doel van de adaptatiemissie is het klimaatbestendig maken van minimaal 150 regio’s. Voor de deelnemers uit deze call is het ondertekenen van de charter de volgende stap. De regio’s zullen ook verbonden worden in een netwerk. Door deelname aan de missie ondersteunen de regio’s de Green Deal en de Europese klimaatadaptatiestrategie van de Unie. Naast de adaptatiemissie is er ook de kankermissie, de stedenmissie, de bodemmissie en de missie om Europa’s waterpartijen te herstellen. In april 2022 werden er al 112 steden gekozen voor de stedenmissie, waar Nederland met 6 deelnemers uitstekend scoorde.

 

Mede geschreven door Max Vollebregt