De European Association for the Education of Adults wil dat de Commissie meer in volwassenenonderwijs investeert in Erasmus+. Ook verlangt ze meer aandacht voor burgerschapsvaardigheden in het programma en zouden er Allianties voor volwassenenonderwijs moeten komen. Over de huidige beschikbare mogelijkheden binnen Erasmus+ voor volwassenenonderwijs heeft de EU recentelijk een nieuwe brochure gedeeld.


EAEA: Verhoog Erasmus+ investeringen in volwassenenonderwijs

Meer aandacht volwassenonderwijs

De European Association for the Education of Adults (EAEA) roept op om het aandeel van het Erasmus+ budget dat naar volwassenonderwijs gaat te verhogen. Volgens de EAEA is dit nodig om de EU-doelstellingen op het gebied van leven lang leren te bereiken. Verder raadt de EAEA aan om niet alleen vaardighedenontwikkeling aan te bieden voor de veranderende arbeidsmarkt, maar ook te onderrichten in bredere vaardigheden, zoals actief burgerschap, creativiteit en kritisch denken. Ook wil de EAEA dat er Allianties worden opgezet voor volwassenonderwijs. Deze Allianties bestaan al voor het mbo en hoger onderwijs . De EAEA vindt verder dat Jean Monnet-activiteiten toegankelijk moeten worden voor het volwassenenonderwijs. Daarnaast wil de EAEA dat het Erasmus+ programma duurzamer, toegankelijker en inclusiever wordt. Ook zou het makkelijker moeten worden voor derde landen om deel te nemen aan activiteiten omtrent volwassenonderwijs binnen Erasmus+.

Volwassenenonderwijs en Erasmus+

De Commissie heeft onlangs een brochure beschikbaar gemaakt over de mogelijkheden van Erasmus+ voor volwassenonderwijsinstellingen. Aan de ene kant biedt het programma met Key Action 1 mobiliteitskansen en verstrekt het financiering voor kortetermijnprojecten. Aan de andere kant focust Key Action 2 op samenwerkingsverbanden tussen volwassenenonderwijsorganisaties. Mogelijkheden voor het opzetten van partnerschappen van variërende groottes en bijbehorende financiering zitten in dit onderdeel. Aanmelden voor één van de acties van Erasmus+ kan hier.

Context

 De EAEA geeft met het statement alvast input op de openbare consultatie voor de eind- en interimevaluatie van Erasmus+. Officieel gaat deze consultatie het tweede kwartaal van 2023 open.  Onlangs publiceerde de Commissie het werkprogramma voor Erasmus+ 2023, inclusief speciale acties voor volwassenenonderwijs. Of volwassenenonderwijs in 2023 meer geld kan verwachten wordt bekend in oktober. Dan onderhandelen de Raad en het Parlement hoe het verdeeld gaat worden.

 

Mede geschreven door Laura de Boer