Organiseer door heel Europa toegankelijke Erasmus+ informatiecentra en start een pilot waarin families samen in het buitenland een leertraject volgen. Zo luiden twee van de 21 aanbevelingen van het burgerpanel over leermobiliteit. Dit is de eerste keer dat een burgerpanel advies over Europees onderwijsbeleid geeft. Ook Neth-ER reageert op de consultatie over het leermobiliteitskader.


Europese burgers en Neth-ER denken mee over de bevordering van leermobiliteit

Afbeelding © European Commission

Burgerpanel denkt out of the box

Er moeten door heel Europa lokale Erasmus+ informatiecentra komen die zich naast studenten en jongeren ook op de voorlichting van volwassenen richten. Ook moet de EU een pilot opzetten die het voor families mogelijk maakt om samen in het buitenland te studeren. Zomaar twee aanbevelingen van de 144 willekeurig gekozen burgers om mee te nemen in de Europese update van het leermobiliteitskader. Het zogeheten burgerpanel vindt ook dat Brussel de toegang tot bestaande programma’s die leermobiliteit ondersteunen, zoals DiscoverEU en Erasmus+, moet uitbreiden naar alle groepen in de samenleving. Ook vindt men dat het beroepsonderwijs beter betrokken moet worden in bestaande Europese leermobiliteitsinitiatieven, met name de Centres of Vocational Excellence. In totaal doet het burgerpanel 21 aanbevelingen.

Reactie Neth-ER

Neth-ER adviseert de Commissie in de aanstaande Raadsaanbevelingen over het verbeteren van leermobiliteit om de informatievoorziening significant te verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld meer werk te maken van ambassadeursnetwerken, zoals dat van Nuffic. Ook hamert Neth-ER op het belang van ondersteuning en aanmoediging, in het bijzonder bij kansarmere studenten. Door het gebrek aan capaciteit bij instellingen zal dit wel gepaard moeten gaan met extra middelen, bijvoorbeeld uit Erasmus+. Ook wijst Neth-ER op de onbewuste barrières die cijferverplichtingen bij mobiliteit kunnen opwerpen. Voor studenten met leerproblemen of taalachterstanden is zulk beleid een obstakel richting hun buitenlandervaring. Lees de volledige reactie hier.

Context

Het was tot 3 mei mogelijk te reageren op de consultatie over leermobiliteit in de EU. Het huidige leermobiliteitsraamwerk stamt uit 2011 en is aan een update toe. Bovendien is het updaten van het kader in lijn met de doelstellingen van de Europese Onderwijsruimte. Later in 2023 volgt er een Raadsaanbeveling over leermobiliteit voor alle onderwijssectoren. De aanbevelingen van het burgerpanel worden daarin ook verwerkt. De EU werkt sinds de Conferentie over de toekomst van de EU met burgerpanels. In haar State of the Union 2022 maakte Ursula von der Leyen bekend dat de panels een vast instrument gaan worden om input op te halen bij Europese burgers. De panels worden willekeurig samengesteld ten behoeve van de representativiteit. Het is de bedoeling dat er bij vier initiatieven per jaar burgerpanels van steeds 150 man ingeschakeld worden.