Vier onderzoeksorganisaties presenteren tijdens de COP26 in Glasgow hun plannen voor meer klimaatgerichte actie rondom onderzoek en -onderwijs. In een gezamenlijk statement roepen ze de onderzoeks- en onderwijswereld op om meer aandacht te besteden aan de eigen ecologische voetafdruk en het adequaat opleiden van de volgende generatie wetenschappers. Andere universiteiten, onderzoeksinstellingen of onderzoekfinanciers worden opgeroepen zich aan te sluiten bij het initiatief. 


Europese koepels roepen op tot actie op COP26

Samen meer doen  

De Europese Koepels CEASAR en Science Europe, samen met het International Sustainable Campus Network (ISCN) en de universiteit van Strathclyde (Glasgow) doen een call for action voor klimaatneutraliteit. De ondertekenaars willen het goede voorbeeld geven en andere universiteiten en onderzoeksorganisaties overtuigen ook meer te gaan doen op het gebied van CO2-reductie. In hun gezamenlijk statement, naar buiten gebracht in het kader van de COP26 in Glasgow, stellen ze zes concrete acties voor:  

  1. Het bevorderen van interdisciplinair onderwijs en onderzoek als antwoord op de toenemende complexiteit rondom klimaatuitdagingen;
  2. het opleiden van een nieuwe generatie studenten en onderzoekers om de energietransitie te bewerkstelligen. Op dit moment wordt op EU-niveau gewerkt aan een Raadsaanbeveling voor milieuduurzaamheid in alle onderwijslagen;
  3. het verkleinen van de ecologische voetafdruk van aangesloten organisaties;
  4. het bevorderen van klimaatneutrale transitie op alle beleidsniveaus;
  5. het promoten van algemene bewustwording rondom wat er moet gebeuren in het kader van klimaatverandering;
  6. Uitdagingen samen aangaan.

De groep nodigt andere universiteiten, nationale onderzoeksorganisaties, onderzoekfinanciers en andere organisaties uit om zich aan te sluiten bij het initiatief. Het doel is om collectieve actie en ambitie rondom klimaatverandering naar een hoger niveau te tillen.

Context

Op de klimaatconferentie van Glasgow (COP26) komen alle landen van de Verenigde Naties samen om afspraken te maken over het klimaat. De EU is vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale blok ter wereld te worden. Deze ambitie is vastgelegd in de Klimaatwet en wordt onder meer bewerkstelligd met het Fit-for-55 pakket als onderdeel van de Green Deal. Dit is, tezamen met de bovenstaande oproep, in lijn met de Sustainable Developments Goals van de VN. Ook in het hoger onderwijs staat vergroening op de agenda. De universiteiten van Delft en Twente zijn lid van zowel CESEAR als ISCN. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is lid van Science Europe.