16 juni 2022

Europese steun voor Oekraïense wetenschap houdt aan te midden van associatie met Horizon Europe

Bram Ruber

Bram Ruber

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Oekraïne is vanaf heden volledig geassocieerd met Horizon Europe en Euratom. Voor in ieder geval de komende twee jaar hoeft het land daarvoor geen financiële bijdrage voor te leveren. Dit betekent dat partijen uit de Oekraïense onderzoeks- en innovatiesector op gelijke voet kunnen deelnemen aan het Europese kaderprogramma voor onderzoek. Ondertussen publiceert All European Academies een actieplan om de Oekraïense wetenschap tijdens en na de oorlog te ondersteunen.


Europese steun voor Oekraïense wetenschap houdt aan te midden van associatie met Horizon Europe

Oekraïne eerste twee jaar gratis geassocieerd met Horizon Europe

Door de ratificatie van het associatieverdrag is Oekraïne nu volledig geassocieerd met Horizon Europe en het Euratom programma. Dat maakte de Europese Commissie bekend in een persbericht. De overeenkomst treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2021 in werking. Dit betekent dat Oekraïne op gelijke voet aan de Europese kaderprogramma’s voor onderzoek kan deelnemen. Bovendien hoeft Oekraïne voor in ieder geval de eerste twee jaren van de programma’s niet te betalen. Dit komt neer op een kwijtschelding van 20 miljoen euro over de jaren 2021 en 2022. De commissie ITRE van het Europees Parlement, bij monde van commissievoorzitter Cristian-Silviu Buşoi, verwelkomt de huidige Europese hulp, maar pleit tegelijkertijd dat dit nog niet voldoende is.

Europese academies en G7 breiden steun uit

Onder leiding van de All European Academies (ALLEA) hebben verschillende internationale academies een tien punten actieplan gepresenteerd om de Oekraïense onderzoekssector te helpen. De actiepunten ondersteunen de sector tijdens én na de oorlog. Een belangrijk deel van de punten richten zich op het voorkomen van brain drain nadat vijandigheden stoppen. De onderzoeksministers van de G7 stellen in een statement volledig achter de Oekraïense onderzoekswereld te staan. De zeven vooraanstaande economieën bevestigen daarmee het voorzetten van de samenwerking met onderzoekers en studenten in en buiten Oekraïne.

Context

Associatie met Horizon Europe is voor niet-EU landen de meest hechte vorm van samenwerking die mogelijk is voor het programma. Via associatieverdragen poogt de EU een globaal samenwerkingsverband tot onderzoek en innovatie op te zetten dat aansluit op de Global Approach en de Verklaring van Marseille. De zeer gunstige voorwaarden waaronder Oekraïne nu geassocieerd is hebben alles te maken met de gewelddadige Russische inval in Oekraïne. Eerder werden hierom al Horizon4Ukraine, ERA4Ukraine, ERC4Ukraine en MSCA4Ukraine binnen het kaderprogramma opgezet.