Meerlandenprojecten, nationale strategische routekaarten, een jaarlijks troonrede voor digitalisering en een nieuw Europees consortium voor digitale infrastructuur, dat zijn de onderdelen voor een nieuw Europees digitaal beleidsprogramma. De Commissie vraagt goedkeuring aan de Raad en het Parlement voor dit nieuwe kader, waarin ook de digitale doelstellingen voor 2030 zijn opgenomen.


Commissie presenteert nieuw beleidsprogramma digitale doelstellingen 2030

Een nieuw bestuurskader voor de 2030 digitale doelstellingen

De Commissie heeft het 2030 Policy Programme “Path to the Digital Decade” gepubliceerd waarin ze  een nieuw beleidskader introduceert voor het behalen van de doelstellingen uit het Digitale Kompas. Als projectversneller wil de Commissie nationale en Europese investeringen in het digitale domein poolen op het terrein van digitale vaardigheden, digitale infrastructuren, digitalisering van bedrijven en van openbare diensten. Het nieuwe gepubliceerde beleidsprogramma is een besluit en ligt nu ter goedkeuring voor aan de Raad en het Europees Parlement. De Commissie wil de voortgang monitoren aan de hand van de Digital Economy and Society Index (DESI) en zal daarover een jaarlijks ‘State of the Digital Decade'-verslag publiceren.

Lidstaten aan zet: strategische routekaart en meerlandenprojecten

De lidstaten krijgen ook huiswerk mee: ieder land moet in de komende zes maanden een meerjarige strategische routekaart voor het digitale decennium opstellen met geplande beleidslijnen en maatregelen. De Commissie zal op basis van deze routekaarten gerichte aanbevelingen doen aan de lidstaten aan de hand van de jaarlijkse DESI-evaluatie. Daarnaast heeft de Commissie een eerste lijst van geïdentificeerde focusgebieden voor meerlandenprojecten opgesteld (zie de annex). Het is nu aan de lidstaten om voorstellen in te dienen bij de Commissie voor meerlandenprojecten. Ook zal de Commissie zelf voorsteloproepen publiceren waaraan geïnteresseerde lidstaten kunnen meedingen.

Geen direct gevolg EU-begroting

Het voorstelbesluit heeft geen direct gevolg voor de EU-begroting. Afhankelijk van de behoeften van de specifieke meerlandenprojecten kunnen middelen uit onder andere Horizon Europe, de Connecting Europe Facility, InvestEU, het Digital Europe Programma, en de cohesiefondsen worden ingezet voor de financiering van meerlandenprojecten. Financiering uit het herstelfonds NextGenerationEU wordt ook veelvoudig genoemd, naast de Europese Investeringsbank als mogelijke geldschieter.

Nieuw Europees consortium voor digitale infrastructuur

De Commissie stelt voor een European Digital Infrastructure Consortium op te richten dat verantwoordelijk zal zijn voor de opzet en uitvoering van meerlandenprojecten. Een consortium bestaande uit minimaal drie lidstaten en overige publieke en private instellingen kunnen bij de Commissie een aanvraag doen voor een meerlandenproject. Als dit wordt gehonoreerd zal de Commissie een consortium opbouwen met een eigen rechtspersoonlijkheid, bestuursorgaan en staturen. In praktijk zullen dus verschillende Europese consortia naast elkaar bestaan voor de uitvoering van de meerlandenprojecten.

Context

Met het voorstelbesluit 2030 Policy Programme “Path to the Digital Decade” vraagt de Commissie goedkeuring aan de Raad en het Parlement voor de 2030 digitale doelstellingen neergelegd in de Mededeling van het Digitale Kompas, alsook de nieuwe coördinatiemechanismen. De publicatie van het beleidsprogramma volgt uit verschillende consultaties, waaronder het onlineforum. Op dit moment werkt de Commissie aan de afronding van het voorstel voor een gezamenlijke "verklaring over digitale beginselen" van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die in december wordt verwacht. De jaarlijks ‘State of the Digital Decade' zal ook worden meegenomen in het Europees Semester en het beheer van het Recovery and Resilience-Fund (RRF).