Dossier: Valorisatie

Valorisatie is het proces waarbij kennis leidt tot maatschappelijk impact in brede zin. Door kennis beschikbaar te stellen voor economische of maatschappelijke benutting, in de vorm van producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid, wordt deze kennis toegepast in de samenleving en kenniswaarde gecreëerd. Valorisatie heeft veel verschillende verschijningsvormen en is mogelijk in alle vakgebieden.


Laatste ontwikkelingen

De Commissie publiceerde twee handboeken voor de valorisatie van onderzoeksresultaten. De handboeken geven aanbevelingen aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen op het gebied van normalisatie en het gebruik van intellectueel eigendomsrecht.

Laatste update: 13 juni 2023


Valorisatie in Europa

Op 9 augustus 2022 publiceerde de Commissie haar Raadsaanbeveling over valorisatie waarin de zij lidstaten en organisaties oproept om aan te slag te gaan met het implementeren van valorisatierichtlijnen. Zo dienen lidstaten nationale ondersteuningsstructuren op te zetten die voor bewustwording zorgen onder organisaties over de implicaties van de valorisatierichtlijnen. Beleidsmakers worden geacht organisaties te ondersteunen in het mobiliseren van (niet-)financiële middelen om valorisatiestrategieën te ontwikkelen en uit te voeren. Overheden zullen verder meer ruimte moeten inbouwen voor valorisatie binnen het door de overheid gefinancierde onderzoeks- en innovatiebeleid. De opgestelde richtlijnen zijn echter niet bindend. Ten behoeve van de praktische uitwerking van de Raadsaanbeveling publiceert de Commissie in 2022 ook nog twee praktische gidsen voor slim gebruik van intellectueel eigendom en standaardisering. Vooralsnog lijkt er geen alomvattende Europese valorisatiestrategie te komen.

Wat gebeurde er eerder?

Om het valoriseren van kennis te versnellen, verzocht de Raad voor Concurrentievermogen de Commissie in 2018 een nieuwe Europese valorisatiestrategie op touw te zetten. In navolging hiervan verscheel in 2020 het rapport ‘Research & innovation valorisation channels and tools.  Het rapport bevat instrumenten en de belangrijkste kanalen om kennis en innovatie beter te benutten en kennisvalorisatie te bevorderen middels:


Informatie

Raadsaanbeveling Commissie: Council Recommendation on the guiding principles for knowledge valorisation
Artikel Neth-ER: Raad over Horizon Europe: aandacht voor O&I in alle beleidsterreinen
Rapport Commissie: Research & innovation valorisation channels and tools
Website Commissie: Nieuwe gids moet leiden tot succesvolle valorisatie van onderzoeksresultaten
Dossier Neth-ER: Excellent science (MSCA)
Dossier Neth-ER: European Innovation Council
Dossier Neth-ER: EIT
Dossier Neth-ER: Citizen science
Dossier Neth-ER: Intellectueel eigendom
Dossier Neth-ER: Open access / Open science
Artikel Neth-ER: Commissie beveelt lidstaten en kennisorganisaties aan valorisatiebeleid te versterken

lees meer