20 januari 2021

Recessie na Covid-19 crisis zou kunnen leiden tot afname aantal lerende volwassenen in de EU

De recessie die zal volgen op de covid-19 crisis kan leiden tot een afname van de deelname aan volwassenenonderwijs in de EU. Dit stelt het Joint Research Centre in een rapport over de invloed van economische cycli op het volwassenenonderwijs. Overheidsbeleid met gerichte financiële stimuleringsmaatregelen voor bedrijven en individuen zouden een antwoord kunnen vormen op de negatieve effecten die een recessie met zich meebrengt.  


Recessie na Covid-19 crisis zou kunnen leiden tot afname aantal lerende volwassenen in de EU