Meer kennis over aanpassing aan klimaatverandering nodig
Commissie vraagt uw mening over Europese doelen voor digitalisering
deadline
09 mrt
Geef nu uw input over de Europese aanpak van microcredentials!
deadline
19 mrt
De Commissie vraagt uw mening over de concept IPCEI Mededeling
deadline
20 apr
Commissie vraagt uw input om vergrijzing aan te pakken
deadline
21 apr
Commissie vraagt uw input om bodemdegradatie aan te pakken
deadline
28 apr