“Focus op mensen, niet op de belangen van grote bedrijven’’, Fenna Feenstra (SP)